Asociația Obștească CCF Moldova – Copil Comunitate Familie anunță termen extins la solicitări de servicii consultanță în vederea elaborării unui Program de asistență psihosocialăAsociația Obștească CCF Moldova – Copil Comunitate Familie anunță termen extins la solicitări de servicii consultanță în vederea elaborării unui Program de asistență psihosocială

TERMENI DE REFERINȚĂ

pentru elaborarea unui program de asistență psihosocială pentru copiii și adolescenții cu cerințe educaționale speciale din instituțiile de învățământ-pilot

CCF Moldova – Copil Comunitate Familie solicită servicii de consultanță în vederea elaborării unui  Program de asistență psihosocială în cadrul proiectului: „Participăm acum! Îmbunătățirea oportunităților de participare a copiilor și tinerilor cu dizabilități în sistemul de educație în Republica Moldova”, implementat de CCF Moldova în parteneriat cu ChildFund Germania, MEC și ANACEC, susținut financiar de Ministerul Economiei și Dezvoltării din Germania.

 

Tipul contractului: Contract prestări servicii

Termen limită: 31 martie 2024

 1. Informație de context

Despre organizație

CCF Moldova (www.ccfmoldova.org) este o organizație non-guvernamentală  fondata in 2004, iar începând cu 2005 reprezintă fundația britanică Hope and Homes for Children. Organizația are o experiență în domeniul protecției sociale a copilului și familiei, realizând dreptul fiecărui copil la creștere și dezvoltare în mediul familial și mediul educațional incluziv în care aceștia își pot realiza potențialul.

 

Despre proiect

Proiectul „Participăm acum! - Îmbunătățirea oportunităților de participare a copiilor și tinerilor cu dizabilități în sistemul de educație din Republica Moldova” este realizat in perioada martie 2023-iulie 2025 și se adresează către 18 școli-pilot din Republica Moldova care au fost selectate  prin concurs național din raioanele Leova, Hâncești, Ungheni, Drochia, Strășeni si mun. Bălți și vor beneficia de echipament și tehnologii asistive în funcție de necesitățile copiilor cu dizabilități senzoriale. Proiectul se aliniază cu obiectivul general 2 al Strategiei de dezvoltare a educației pentru anii 2021-2030 ”EDUCAŢIA 2030” - Asigurarea accesului la Educație de calitate pentru toți pe întreg parcursul vieții și contribuie la realizarea Obiectivului de dezvoltare durabilă 4 (Acces la educație de calitate).

În prezent, în Republica Moldova nu există un program de asistență psihosocială pentru profesioniști, aprobat și recomandat la nivel național, care să ofere sprijin copiilor și adolescenților cu starea de bine afectată, inclusiv copii cu CES, iar Strategia 2030 menționează că “lipsește metodologia de lucru cu copiii cu dizabilități intelectuale și senzoriale, cu tulburări din spectrul autist, cu dificultăți de învățare, tulburări de comportament, cu părinți emigrați, inclusiv materiale în limba rusă.” Elaborarea unui Program de asistență psihosocială pentru copiii și adolescenții cu dizabilități este, astfel, o necesitate urgentă.

 1. Contractarea serviciului de consultanță

Obiectivul serviciului de consultanță: elaborarea unui program de asistență psihosocială pentru copiii și adolescenții cu cerințe educaționale speciale, oferind suport psihologilor, psihopedagogilor, cadrelor didactice de sprijin din școlile-pilot pentru a-i ajuta să ofere sprijin psihologic și emoțional, gestionând eficient nevoile specifice ale elevilor cu cerințe educaționale speciale. 

Programul poate include, dar nu se va limita la, o varietate de componente menite să promoveze sănătatea mintală, bunăstarea emoțională și dezvoltarea socială a elevilor. Acesta poate include lecții, ateliere de lucru, activități de grup și intervenții individuale care acoperă subiecte precum reglarea emoțională, rezolvarea conflictelor, strategii de adaptare, stima de sine, empatie și abilități de comunicare.

Programul ar putea să includă activități de sprijin între colegi, implicarea părinților și a familiei, crearea unui mediu incluziv și sigur în școală, formarea unor parteneriate comunitare, monitorizarea continuă a eficacității programului prin colectarea de date, mecanisme de feedback și evaluare, promovarea și conștientizarea programului de sprijin psihosocial în cadrul comunității școlare și în afara acesteia.

Elaborarea programului va demara cu un proces de evaluare a nevoilor comunității școlare cu referire la asistența psihosocială, cartarea unor bune practici de programe similare atât în Republica Moldova cât și în alte țări din regiune și consultarea continuă cu părțile interesate, așa ca elevi, părinți, cadre didactice, autorități cu competențe în domeniu (Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică și structurile sale locale, Ministerul Educației și Cercetării) și altele identificate. Programul va fi consultat în cadrul unor ateliere cu psihologii și psihopedagogii din sistemul educațional și va fi transmis către MEC pentru analiză, aprobare și replicare națională.

Conținutul Programului de asistență psihosocială pentru copiii și adolescenții cu cerințe educaționale speciale va fi  prezentat într-o manieră în care să poată fi utilizat ulterior pe cont propriu și de alți specialiști care vor lucra cu copii cu dizabilități din toate instituțiile de învățământ din țară.

 • Responsabilitățile consultantului (persoane fizice / persoane juridice):

 

 1. Evaluarea nevoilor comunității școlare în domeniul asistenței psihosociale;
 2. Cartarea experiențelor pozitive în domeniu;
 3. Analizanevoilor copiilor și adolescenților în baza vizitelor organizate in instituțiile de învățământ beneficiare ale proiectului;
 4. Elaborarea structurii Programului care va fi discutată și coordonată cu experții Ministerului Educației și Cercetării, Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică și cu structurile sale locale si echipa CCF Moldova;
 5. Elaborarea Programului de asistență psihosocială pentru copiii și adolescenții cu cerințe educaționale specialecare va include metode, tehnici și recomandări adresate specialiștilor din comunitatea școlară;
 6. Consultarea conținutului Programului elaborat cu profesioniștii de la Ministerul Educației și Cercetării, Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică și structurile sale locale și echipa CCF Moldova;
 7. Organizarea instruirii specialiștilor (formare de formatori) din 6 raioane (psihologi, psihopedagogi, specialiști din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Psihopedagogică etc.) în aplicarea Programului de asistență psihosocială pentru copiii și adolescenții cu cerințe educaționale speciale, colectarea recomandărilor în baza de feedback;
 8. Finalizarea Programului în baza recomandărilor primite și prezentarea acestuia grupului de experți (Ministerul Educației și Cercetării, Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică și structurile  sale locale si echipei CCF Moldova);
 9. Prezentarea finală a Programului de asistență psihosocială a copiilor și adolescenților cu dizabilități Ministerului Educației și Cercetării pentru aprobare.
 1. Sarcini și Livrabile

 

Nr

Sarcini  

Produsele livrate  

1. 1.

1. Evaluarea nevoilor și provocărilor specifice ale copiilor și adolescenților cu cerințe educaționale speciale din 18 instituții de învățământ;

Raport de evaluare

2. 

Cartarea practicilor bune în domeniu;

Lista de practicii bune

3. 2.

Elaborarea structurii Programului,  discutarea și coordonarea cu experții Ministerului Educației și Cercetării, Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică și cu structurile sale locale si echipa CCF Moldova.

Structură programului elaborată

4. 3.

Elaborarea conținutului Programului de asistență psihosocială pentru copiii și adolescenții cu cerințe educaționale speciale si prezentarea acestuia profesioniștilor care vor oferi feedback (Ministerul Educației și Cercetării, Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică și structurile sale locale si echipa CCF Moldova).

Conținutul Programului de asistență psihosocială a copiilor și adolescenților cu dizabilități elaborat;

5. 

Organizarea atelierelor de 2 zile  în 4 grupuri  pentru 72 de specialiști din 6 raioane (psihologi, psihopedagogi, specialiștii din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Psihopedagogică etc.) în aplicarea Programului de asistență psihosocială și colectarea recomandărilor specialiștilor în baza de feedback;

Agenda elaborată

Suport de curs

Evaluarea post-instruire

Lista de recomandări pentru revizuirea programului

6. 4.

Prezentarea finală a Programului în baza recomandărilor primite grupului de experți (Ministerul Educației și Cercetării, Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică și structurile sale locale si echipei CCF Moldova);

Program revizuit/îmbunătățit

7. 

Prezentarea finală a Programului de asistență psihosocială a copiilor și adolescenților cu dizabilități experților din cadrul Ministerului Educației și Cercetării pentru aprobare.

Program revizuit/îmbunătățit prezentat MEC

 

 1. Cerințe pentru candidați:

 

 • Studii superioare relevante în domeniile psihologiei, psihopedagogiei, sănătății mintale;
 • Cunoștințe bune în domeniul educației și a programelor incluzive pentru a elabora un program de asistență psihosocială;
 • Experiență în scrierea ghidurilor/programelor/cursurilor de instruire/materialelor informative de suport etc.;
 • Experiență în livrare de instruiri pentru specialiști;
 • Experiență în lucru cu copii cu dizabilități;
 • Cunoașterea fluentă a limbilor română și rusă;
 • Abilități excelente de utilizare Microsoft Word Office, Excel, PowerPoint, Outlook etc.;
 • Bune abilitați de comunicare și raportare.

 

 1. Perioada de contractare a serviciilor de consultanță

Perioada de prestare a serviciilor de consultanță este martie-iunie 2024 (25 zile);

CCF Moldova va asigura transportul experților, în cazul necesității și posibilității de deplasare.

DOSARUL CANDIDATULUI VA INCLUDE: 

 • CV-ul candidatului/ei care demonstrează calificările, competențele și experiență relevantă;
 • Scrisoare de intenție;
 • Dovada elaborării produselor similare (ex: link-uri, document atașat la mesajul de aplicare);
 • Oferta tehnică și financiară.

Dosarul va fi expediat la adresele:

lorina.ghitu@ccfmoldova.org

diana.panainte@ccfmoldova.org 

 

 • Modalitatea de colaborare cu echipa CCF Moldova

Serviciile de consultanță în vederea elaborării unui Program de asistență psihosocială pentru copiii și adolescenții cu cerințe educaționale speciale din instituțiile de învățământ vor fi ghidate și monitorizate de Lorina Ghițu, manager de program CCF Moldova.

 

 • Dispoziții finale

Organizația CCF Moldova declară toleranță zero față de toate formele de abuz și exploatare față de copii și adulții vulnerabili.

CCF Moldova se ghidează de o politică de protecție a copilului și de politica privind prevenirea exploatării și abuzului sexual.

Experții vor semna o declarație prin care se vor angaja să respecte prevederile acesteia.

Pentru informații suplimentare puteți sa ne contactați la nr. de telefon:  069931164 – Diana Panaite

 

Doar persoanele selectate vor fi contactate și invitate la interviu.