Invitație de participare la procedura de achiziție repetată - Echipamente pentru muls lda

Invitație de participare la procedura de achiziție

A.O. „Agenția de Democrație Locală din Moldova” invită companiile specializate să participe la cererea ofertelor privind achiziționarea Echipamentelor pentru muls, în baza Acordului de asistență din 13.12.2023, ref/ LVG Micro-cluster Development Program 06, în cadrul proiectului PNUD ”Piețe Reziliente și Incluzive în Moldova” (PRIM) este implementat cu susținerea Guvernului Elveției.

  • Informații generale:
  • Denumirea organizației: Asociația Obștească „Agenția de Democrație Locală din Moldova”
  • Adresa: or. Cimișlia, r-ul Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare, 14
  • Numărul de telefon: +37369190481
  • Adresa de e-mail a organizației: ldamoldova@aldaintranet.org
  • Pagina web a organizației: https://www.facebook.com/ldamoldova
  • Dosarul de aplicare va conține:

Oferta financiară - Care va conține denumirea bunurilor, unitatea de măsură, cantitatea, prețul și suma la TVA cota 0.

Oferta tehnică  care va include descrierea bunurilor propuse și specificațiile  tehnice (poate fi indicat și un link cu imaginea produsului oferit și alte detalii), termenul de livrare, termenul de garanție, cât și alte acte pentru prezentare conform Caietului de sarcini (Link).

Dosarele de aplicare vor fi depuse până la data de 14.03.2024, ora 17:00 la adresa de e-mail ldamoldova@aldaintranet.org, cu mențiunea „Oferta pentru Echipamente pentru muls”.

Ofertele incomplete sau transmise după termenul indicat mai sus nu vor fi acceptate. 

Articol adaugat de: LDA Moldova