Anunț concurs de participare la procedura de achiziție prin metoda cererii ofertelor de prețuri pentru procurarea echipamentelor pentru procesarea cerealelor și furajelorIntroducetiCamera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova anunță concurs de participare la procedura de achiziție prin metoda cererii ofertelor de prețuri pentru procurarea echipamentelor pentru procesarea cerealelor și furajelor

Achiziția se realizează în cadrul proiectului „Răspunsul Multidimensional la Provocările Emergente în Materie de Securitate Umană”, finanțat de Guvernul Japoniei și implementat de PNUD Moldova.

Prin acest apel invităm toate companiile specializate în comercializarea articolelor menționate să expedieze oferta de preț, în corespundere cu următorii parametri tehnici prezentați în Anexa 1.

  • Furnizorul selectat va semna un contract de vânzare-cumpărare.
  • Oferta de participare la concurs trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:
  • Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul și persoana de contact, email);
  • Detalii despre produs / servicii conexe oferite;
  • Detalii despre termenii de garanție pentru produsele / serviciile livrate și condițiile pentru acestea;
  • Certificate de calitate și conformitate cu standardele naționale și internaționale corespunzătoare;
  • Oferta financiară, care va include prețul. Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea TVA la cota zero, la prezentarea documentelor confirmative de către contractor;
  • Termenii de livrare a produsului.

Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la adresa info@chamber.md, sau direct la sediul CCI a RM (MD – 2004, Republica Moldova mun. Chișinău, bl. Ștefan cel Mare și Sfânt, 151), până la data de 11 decembrie 2023, ora 17:00. Vă rugăm să introduceți la subiectul mesajului textul „Achiziționare – Echipamente pentru procesarea cerealelor și furajelor”.

Pentru informații suplimentarevă rugăm să ne contactați la numărul de telefon:

dna Angela TĂLĂMBUȚA  – Asistent de Procurări, Secția Juridică

Contacte: (+22) 23 – 52 – 68; mob.: 0685 – 77 – 116;

e-mail: angela.talambuta@chamber.md