Cerere de exprimare a interesului: Elaborarea suportului de curs «Psihologia educației»

CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

 Republica Moldova

Denumirea subproiectului: "Crearea condițiilor moderne pentru formarea capitalului uman competitiv pe piaţa muncii la colegiul „Mihail Ciachir” din Comrat"

Nr. MD-MOED-6542-ASF-C-05 din 24 octombrie 2022

Nr. Referinţă:  MD-M. CIACHIR-350259-CS-INDV

Titlul sarcinii: Elaborarea suportului de curs «Psihologia educației» la specialitatea Învățământ primar

Proiectul învățământul superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025.

În cadrul realizării Proiectului învățământului superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială Instituția Publică Colegiul „Mihail Ciachir” din Comrat obținut subproiectul "Crearea condițiilor moderne pentru formarea capitalului uman competitiv pe piaţa muncii la colegiul „Mihail Ciachir” din Comrat" și respectiv a semnat Acordul de subfinanțare cu Ministerul Educației și Cercetării și intenționează să aplice o parte din surse pentru servicii de consultanță.

Prin intermediul acestui subproiect IP Colegiul Mihail Ciachir din Comrat își propune realizarea unui set de intervenții orientate spre modernizarea condițiilor de organizare a procesului educational. Este preconizată realizarea activităților de îmbunătățire a metodei și metodologiei predării, precum și crearea unei săli de clasă specializate la programul „Educație timpurie”, calificarea Educator, unei săli de clasă specializate la programul „Educație timpurie”, calificarea Conducător muzical, unui laborator la programul „Învățământ primar” și a 2 laboratoare de informatică. Crearea condițiilor moderne de studiu va contribui la sporirea calitativă și cantitativă a performanței elevilor de la domeniul educație și îmbunătățirea angajării în câmpul muncii.

În cadrul implementării subproiectului "Crearea condițiilor moderne pentru formarea capitalului uman competitiv pe piața muncii la colegiul „Mihail Ciachir” din Comrat", este planificat atingerea următorului obiectiv general:

  • Crearea unor condiții moderne de studiu pentru dezvoltarea personalității elevilor ca viitori specialiști, axați pe creativitatea profesională, intelectuală și socială prin implementarea unor programe educaționale și formarea capitalului uman competitiv pe piața muncii.

În contextul realizării obiectivului general, subproiectul își propune realizarea următoarelor obiective specifice:

  • Creșterea capacităților instituționale în vederea formării specialiștilor în domeniul Educație (Pedagogie)
  • Racordarea ofertei educaționale la cerințele pieței muncii

Serviciile de consultanță includ elaborarea suportului de curs "Psihologia educației" la specialitatea Învățământ primar. Timpul efectiv alocat pentru realizarea sarcinii – 25 zile lucrătoare.

Termenii de referință (TOR) sunt anexați la prezenta cerere de exprimare a interesului sau pot fi găsiți pe următorul site web: https://cpcomrat.educ.md/%d0%be%d0%b1%d1%8a%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/

Instituția Publică Colegiul „Mihail Ciachir” din Comrat invită consultanții eligibili  ("Consultanți") să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor de elaborare a suportului de curs "Psihologia educației" la specialitatea Învățământ primar.

Consultanții interesați vor expedia informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru a presta Serviciile de elaborare a suportului de curs "Psihologia educației" la specialitatea Învățământ primar.

Consultantul care urmează să fie selectat trebuie să dețină următoarele calificări:

  • studii superioare în domeniul Științe ale educației sau domenii conexe;
  • experiență de cel puțin de 3 ani în elaborarea suporturilor didactice, științifico-metodologice;
  • deținători de grad didactic superior/întâi sau titlu științific / titlul științifico-didactic;
  • cunoașterea specificului metodologiei procesului de elaborare a suportului de curs;
  • abilități avansate de utilizare a calculatorului, în special procesare text și utilizare browser;
  • posedarea limbii române (scris și oral);
  • flexibilitate și abilități analitice bune.

Se atrage atenția consultanților interesați asupra secțiunii III, punctele 3.14, 3.16 și 3.17 din "Regulamentul privind achizițiile pentru debitorii IPF" iulie 2016, revizuite în noiembrie 2017 și august 2018 ("Regulamentul privind achizițiile publice"), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda "Selecția competitivă deschisă a consultanților individuali" prevăzută în Regulamentul privind achizițiile.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos în timpul orelor de lucru 9:00 – 17:00.

Cererile ar trebui să includă scrisoarea de exprimare a interesului, CV și scrisori de recomandare aferente, dacă există.

Propunerile trebuie să fie expediate la adresa de mai jos (personal, sau prin poștă, sau prin fax, sau prin e-mail) până la data de: 09 iunie 2023, ora 10:00, (ora locală a Moldovei), indicând titlul sarcinii pentru care se aplică.

Adresa: mun. Comrat, str.Lenin, 160

Tel/fax: 0298 26035

E-mail: guseinov.igor@gmail.com