Anunț de Selectare a unui expert/experte pentru servicii de Facilitare a Atelierului de Lucru: "Instrumente Practice de Finanțare a Afacerii. Completarea Formularului de aplicare" 

Solicitare ofertă comercială 

Date generale:

A.O. Asociația pentru Formare Antreprenorială și Dezvoltare (AFAD) din mun. Bălți  lansează invitația de participare la tender cu privire la contractarea prestatorilor servicii de instruire.

Achiziționarea serviciilor  are loc în cadrul proiectului „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă în Republica Moldova”, finanțat de către Uniunea Europeană, cofinanțat de Suedia, prin intermediul Fundației Est Europene.

Context:

Pentru crearea unui mediu favorabil de afaceri în regiunea de nord, avem nevoie să dezvoltăm un ecosistem antreprenorial sustenabil care va sprijini întreprinderile noi create cât și cele în dezvoltare.

Centrul de Suport în Afaceri ”Business Skills Hub” creat în cadrul proiectului „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă în Republica Moldova”, finanțat de către Uniunea Europeană, cofinanțat de Suedia, prin intermediul Fundației Est Europene are drept scop de a contribui la creșterea numărului de întreprinderi în regiune prin crearea Acceleratorul de Afaceri, oferind oportunități de sprijin tinerilor care doresc să inițieze o afacere proprie.

În cadrul Acceleratorului se organizează sesiuni de instruire, consultanță și mentorat pentru tinerii antreprenori, afaceri mici și mijlocii,  de asemenea se oferă spații de co-working în perioada de start-up.

 

 Obiectul contractului de achiziții:

Identificarea și selectarea celei mai bune oferte comerciale în  prestarea serviciilor  de  instruire, cu tema: “ Instrumente practice de Finanțare a Afacerii. Completarea Formularului de Aplicarepentru beneficiarii Centrului de Suport în Afaceri ”Business Skills Hub ” din  mun. Bălți.

Termenii de referință cu descrierea programului de instruire:

Perioada de realizare: mai 2023

Format: offline

Timp alocat per activitate: 5 ore (academice)

Locul de desfășurare a activității: mun. Bălți, str.Kiev 75, sediul Centrului de Suport în Afaceri „Business Skills Hub”

Responsabilități:

  • Elaborarea unui concept de atelier practic, privind implementarea, inclusiv agenda pentru 1 zi (5 ore academice cu prezență fizică), care să răspundă la nevoile specifice de consolidare a capacităților a grupului țintă – antreprenori din regiunea de Nord a țării.
  • Coordonarea activităților de elaborare a agendei și de livrare a atelierului în relație cu obiectivele propuse şi rezultatele așteptate ale proiectului;
  • Elaborarea unui raport narativ de activitate în baza activității desfășurate;

Temă: Instrumente practice de Finanțare a Afacerii. Completarea Formularului de Aplicare

Cerințe față de tematicile incluse în agendă vor include, dar nu se vor rezuma la subiectele:

- Instrumente practice de finanțare a afacerii. Canale. Programe.

- Analiza formularelor de aplicare

- Completarea formularului de aplicare: scurtă descriere a întreprinderii, obiectivele proiectului, resurse materiale implicate în realizarea proiectului, managementul resurselor umane, descrierea investiției, durata de implementare, durabilitatea, poziția pe piață, furnizori/clienți, concurența, descrierea produsului/serviciului, metodele de promovare, impactul social, anexe financiare etc.

Cerinţe faţă de aplicanţi:

  • Studii  în domenii aferente modului la care se aplică;
  • Cel puţin doi ani de experienţă în domeniul în domeniul facilitării de sesiuni de instruire în domeniul pentru care se aplică;
  • Cunoaşterea limbii române. Cunoaşterea limbii ruse este un avantaj.

Criterii de evaluare:

Prezentarea setului complet indicat în structura dosarului;

Experiența relevantă în domeniul solicitat;

Relevanța cu domeniul sarcinii;

Oferta cea mai avantajoasă respectând indicatorul preț/calitate.

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită dosarul, care să conţină:

1)    CV-ul,

2)    Prezentare PPT (varianta demo)

3)    Oferta tehnică, ce cuprinde o scurtă viziune asupra executării eficiente a sarcinilor

4)    Ofertă financiară (costul per oră de activitate, cu toate taxele incluse).

Dosarul de aplicare va fi completat în limba română și expediat la următoarea adresă: mun. Bălți, str. Kiev, 75 sau prin email la adresa:  melnicsvetlana.afad@gmail.com și businesskillshub@gmail.com  , cu mențiunea Servicii de Instruire  

Termenul limită de expediere a dosarelor este 22 mai, 2023.

Detalii la numărul de telefon 069099552, Svetlana Melnic.

Doar persoanele selectate vor fi contactate, dosarele incomplete nu se vor evalua.

Vă mulțumim anticipat pentru participare!

Articol adaugat de: Ina Puga
Alte articole de la acest autor: