Anunț pentru achiziția tehnicii de calculAnunț pentru achiziția tehnicii de calcul

Instituția Religioasă Misiunea Socială ,,Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei, inițiază o procedură de achiziție în vederea procurării tehnicii de calcul/ 50 de tablete școlare cu cellular, în cadrul proiectului ,,Aid for Ukranian Refugees in Republic of Moldova”, implementat în perioada 09.01.2023-09.04.2023.

Conținutul ofertei va fi prezentat conform specificațiilor tehnice (vezi Anexa 1 – specificații tehnice).

Oferta datată și semnată de ofertant urmează să fie expediată la adresa str. Criuleni 22, mun. Chișinău sau pe adresa electronica: office@diaconia.md până la 31 martie 2023 ora 17.00.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați 022-46-32-28.