AO ”Părinți Solidari” achiziționează servicii de transportAO ”Părinți Solidari” achiziționează servicii de transport

Anunț privind selectarea unei persoane fizice/companii de transport pasageri

Context: Asociația Obștească „Părinți Solidari” implementează în perioada 19 ianuarie 2023  – 19 decembrie 2023 proiectul „Tânăra generație spune „NU” corupției”. Asociația este beneficiara unui sub-grant oferit de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), în cadrul Proiectului „Societatea civilă împotriva corupției” în cadrul Programului de Granturi Locale „Consolidarea statului de drept și a mecanismelor anticorupție în Republica Moldova”, co-finanțat de către Uniunea Europeană și de Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare.

Obiectul contractului: În scopul realizării și desfășurării activităților proiectului, căutăm Companie care oferă servicii de transport pasageri pe teritoriul Republicii Moldova (deplasări la Criuleni și Șoldănești).

Serviciile de transport pasageri este de tip individual – 4 locuri pentru pasageri.

Graficul deplasărilor va fi stabilit ulterior.

Termenii și condițiile de activitate: Contract de prestări servicii semnat între părți (pentru perioada martie 2023 – decembrie 2023).

Dosarul de aplicare va conține:

  • Date generale ale ofertantului (denumirea companiei, persoana și telefonul de contact, adresa electronica, pag.web, portofoliul de clienți și alte date relevante despre ofertant);
  • Copia certificatului de înregistrare a companiei/Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;
  • Portofoliul cu lista mijloacelor de transport propuse pentru prestarea serviciilor, inclusiv poze;
  • Oferta financiară cu indicarea prețului în MDL per km și per oră de staționare/așteptare, la cota TVA 0 %, termenele de prestare și condițiile de achitare a serviciilor;
  • Datele de contact a două organizații de referință, cu care ați colaborat anterior;

 

Doar ofertele care vor fi semnate și ștampilate vor fi luate în considerație!

!! Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe şi nu vor putea fi schimbate pe durata contractului, fără motive întemeiate și fără consimțământul Asociației. 

 

Criteriile de selecție:

Oferta companiei va fi evaluată conform următoarelor criterii:

∙ Experiența profesională a ofertantului  (inclusiv prezența pe piață) - 20%;

∙ Experiența șoferilor - minim 5 ani de experiență (cunoașterea regiunilor Moldovei constituie un avantaj) - 20%;

∙ Oferta financiară (per km și per oră de staționare/așteptare la cota TVA 0) - 30%;

∙ Condiția și echiparea mijloacelor de transport - 20%;

∙ Reputația profesională - 10%;

Procedura de aplicare:

Data limită pentru aplicare este 31 martie 2023 (inclusiv).

Dosarul va fi transmis la adresa de e-mail: parintisolidari@gmail.com cu mențiunea „Servicii transport pasageri pentru proiectul „Tânăra generație spune „NU” corupției”.

Pentru detalii suplimentare: Revenco Ala, coordonatoare proiect, tel. 0796 60 035.

Articol adaugat de: Parinti Solidari