Cerere de Oferte privind selectarea companiei ce va oferi servicii de proiectare, montare și punere în funcțiune a instalației fotovoltaice pentru sistemul de irigare din s. Grozești, r-nul NisporeniCerere de Oferte

privind selectarea companiei ce va oferi servicii de proiectare, montare și punere în funcțiune a instalației fotovoltaice pentru sistemul de irigare din s. Grozești, r-nul Nisporeni

 

Termeni de referință:

Asociația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații Prutenii II (AUAI Prutenii II) anunţă concurs de oferte pentru selectarea unei companii care să ofere servicii de proiectare, montare și punere în funcțiune a instalației fotovoltaice pentru sistemul de irigare din s. Grozești, r-nul Nisporeni.

Instalațiile fotovoltaice urmează a fi instalate pe teritoriul Stației de Pompare SP 11, pentru care, AUAI Prutenii II deține Avizul de Racordare Nr. G20602023020001 din 22.02.2023, eliberat pentru  pentru NLC 1370741. Instalația fotovoltaică urmează a fi instalată cu o capacitate de 200 kW.

Stația de Pompare SP 11 este amplasată în extravilanul satului Grozești din raionul Nisporeni și se află pe malul râului Prut, aferent căreia se găsește un teren cu o suprafață de circa 6500 m2. Orientarea și gradul de înclinare sunt favorabile scopului propus.

Totodată, ținem să menționăm că  zona dată este periodic inundată până la nivelul de 1- 1.4 m, astfel, este necesară proiectarea sistemului și a structurii de susținere a panourilor reieșind din această particularitate.

În sala unde se află sistemul  de distribuție există spațiu suficient unde ar putea fi instalate echipamentele sistemului fotovoltaic.

În caz de necesitate, părțile interesate pot efectua vizite de documentare în teren, vizitele urmează a fi coordonate prin e-mail la adresa AUAI Prutenii II - auaiprutenii2@hotmail.com.

Rezultate aşteptate: Compania selectată va presta serviciile conform condiţiilor solicitate de AUAI Prutenii II în prezentul document şi în baza contractului semnat între părţi.

Dosarul va include:

Pentru ca ofertele să fie examinate, dosarul va include în mod OBLIGATORIU următoarele:

  • Copia certificatului de înregistrare;
  • Oferta tehnică ce va include soluția tehnică propusă, caracteristicile tehnice ale echipamentelor,  metodologia cât și planul de lucru detaliat;
  • Document ce atestă disponibilitatea echipamentului în stoc/sau confirmarea furnizorului;
  • Documente ce atestă experiență în îndeplinirea activităților similare;
  • Oferta financiară (în Lei);
  • Termenul de valabilitate a ofertei financiare înaintate va fi indicat expres în oferta financiară (nu mai puțin de 30 de zile);
  • Condițiile/termenii de garanție a fiecărui echipament și a instalației în întregime.

Criterii de Evaluare:

Criterii de Evaluare

Număr maxim de puncte

Abordare tehnică, metodologie și plan de lucru detaliat.

Soluția tehnică propusă – AUAI Prutenii II va evalua dacă oferta răspunde la obiectivele activității, așa cum este menționat în termenii de referință.

Caracteristicile tehnice ale echipamentelor propuse - AUAI Prutenii II va evalua specificațiile tehnice ale echipamentelor propuse

Abordare și metodologie – AUAI Prutenii II va evalua dacă abordarea tehnică propusă, planul de activități cât și limitele de timp propuse vor duce la îndeplinirea activității în cel mai eficient mod.

50

Experiență și activități similare îndeplinite anterior.

AUAI Prutenii II va evalua dacă experiența companiei este relevantă obiectivelor cererii de oferte. De asemenea, AUAI Prutenii II va analiza experiența companiei și activitățile similare îndeplinite anterior.

20

Oferta financiară.

30

Cerințe minime de calificare: Experiență de cel puțin 1 an în domeniul serviciilor solicitate.

Întrebări și clarificări scrise:

 

Toate întrebările sau clarificările cu privire la această cerere de oferte trebuie să fie adresate în scris și transmise la adresa de e-mail a AUAI Prutenii II - auaiprutenii2@hotmail.com, nu mai târziu de data de 22 martie 2023, ora 18.00. Întrebările și solicitările de clarificări, precum și răspunsurile la acestea, vor fi transmise tuturor destinatarilor cererii de oferte, precum și celor care și-au manifestat interesul.

Ofertele vor fi depuse în versiune electronică la adresa: auaiprutenii2@hotmail.com

 

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 29 martie 2023, ora 18.00.

Note:

  • O parte din finanțarea activității va fi acoperită din fondurile unui proiect care este implementat la cota TVA 0%, documentele justificative vor fi puse la dispoziție la semnarea contractului;
  • Nu vor fi acceptate ofertele ce includ echipamente și accesorii produse de Huawei Technology Company, ZTE Corporation, Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology Company, Dahua Technology Company;

                Nu vor fi cceptate ofertele ce includ articole produse de furnizori care fac obiectul unui ordin de reținere a eliberării, se află pe Lista de entități comerciale sau sunt sancționate în alt mod pentru utilizarea muncii forțate, acestea fiind: Hoshine Silicon Industry; Xinjiang Daqo New Energy; Xinjiang East Hope Nonferrous Metals; Xinjiang GCL-New Energy Material; Xinjiang Production and Construction Corps