Fundația Regina Pacis anunță concurs pentru procurarea a două sisteme fotovoltaice Fundația Regina Pacis anunță concurs pentru procurarea a două sisteme fotovoltaice

Fundația Regina Pacis anunță concurs de participare la procedura de achiziție prin metoda cererii ofertelor de prețuri pentru procurarea a două sisteme fotovoltaice cu o capacitate de 30 kw (LOT 1-A) și 20kw (LOT 1-B).

Achiziția se realizează în cadrul proiectului “NIN Ukrainian Refugee Support and Winterisation Programme in the Republic of Moldova”, cu numărul 2209131, finanțat de Caritas Österreich.

 

1. Partea contractantă:       Fundația Regina Pacis.

2. Adresa:                            mun. Chișinău, str. Sfatul Țării, 17, oficiul 32.

 

OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Procurarea a două sisteme fotovoltaice separate cu o capacitate de 30 kw (LOT 1-A) și 20kw (LOT 1-B).

Prin acest apel. invităm toate companiile specializate în comercializarea articolelor menționate să expedieze oferta de preț, în corespundere cu parametri tehnici prezentați în Anexa 1Anexa 2  (LOT 1-A, LOT 1-B).

Furnizorul selectat va semna un contract de vânzare-cumpărare.

Oferta de participare la concurs trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

  • Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul și persoana de contact, email);
  • Detalii despre produs / servicii conexe oferite;
  • Detalii despre termenii de garanție pentru produsele / serviciile livrate și condițiile pentru acestea;
  • Certificate de calitate și conformitate cu standardele naționale și internaționale corespunzătoare;
  • Oferta financiară, care va include prețul (fără TVA și inclusiv TVA);
  • Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor, la prezentarea documentelor confirmative de către contractor;
  • Termenii de livrare a produsului, termenii de instalare și punere în funcțiune.

Cerințe față de candidații eligibili:

a. Persoane juridice înregistrate în Republica Moldova;

b. Licență sau alte acte permisive de comercializare, instalare și punere în exploatare a sistemelor fotovoltaice;

c. Experiență în domeniu, minim 2 ani.

Cerințe față de condițiile financiare, de plată: Plata va fi efectuată conform Contractului și Contului de plată eliberat de Furnizor în baza Comenzii de livrare înaintată furnizorului de către Fundația Regina Pacis.

Termen limită de expediere a ofertelor: 24 martie 2023.  Pachetul de documente va fi expediat la adresa de email: chisinau@reginapacis.org  sau depuse la adresa str. Sfatul Țării 17, oficiul 32, mun. Chișinău, Fundația Regina Pacis.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon +37322235511.