Solicitare oferte servicii traducereArticol adaugat de: Centrul Republican Asistenta Psihopedagogica

IP Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică solicită oferte traducere.

Această activitatea va fi desfășurată în cadrul Proiectului „Asistența psihologică și orientare în carieră pentru refugiați” și este realizată cu suportul proiectului „Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde" finanțat de Ministerul Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (BMZ) și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Sarcina tehnică pentru ofertanți:

 Traducere din limba română în limba rusa

2 ghiduri, fiecare a câte 100 pagini

2 brosuri, fiecare a câte 20 pagini.

Traducere din limba română în limba ucraineană

2 brosuri, fiecare a câte 20 pagini.

Oferta ștampilată și semnată trebuie să indice preţul în MDL, certificare privind competențe în traducere.

Ofertele vor fi calculate și prezentate cu TVA la cota 0%. În procesul de evaluare a ofertei se va lua în calcul criteriul de cost-eficiență.

Termen limită de depunere a ofertelor este 1 decembrie 2022, ora 12.00.

Ofertele pot fi expediate în format electronic la adresa craprm@gmail.com

Persoana de contact: Elena Nastas, +37322719322

telegram