DCPDC achiziționează servicii de închiriere a 5 imobile-apartamentDirecția Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului prin procedura de achiziție licitație publică deschisă solicită servicii de închiriere a 5 imobile- apartamente.


Serviciile de locațiune a apartamentelor vor fi prestate pentru 5 imobile-apartamente, pentru perioada: de la 01.12.2022 până la 31.08.2023.

Mai multe detalii, le puteți solicita la: 068747917 sau la adresa electronică: ana.merlan@pmc.md.

Condițiile speciale de îndeplinire a contractului:
1. Amplasat în mun. Chișinău (suburbii nu se acceptă). Fiecare apartament va fi situate în fiecare sector al capitalei.
2. Intrarea în scară amenajată pentru persoane cu dizabilități (pantă/ascensor)
3. Asigurarea imobilului 100% (Furt, deteriorare, inundații)
4. Bloc (imobil) construit după data de 01.01.2010
5. Apartamentul trebuie să aibă destinația de locuință înregistrată în Registrul bunurilor imobile
6. Apartamentul trebuie să fie constituit din 4 odăi locuibile ; bucătărie separată, baie cu WC sau baie și WC separate
7. Situate la parter și/sau 1 etaj/2 etaj (cel puțin 3 unități la parter sau 1 etaj)
8. Apartamentul trebuie să corespundă gradului de finisare „finisare la cheie”, care să includă: 

 • Finisarea pardoselilor în odaia locuibilă și bucătărie;
 • Finisarea pardoselilor și pereților în baie și WC cu teracotă;
 • Finisarea tuturor pereților interiori și a tavanului;
 • Uși de intrare și interioare instalate;
 • Sistemul electric funcțional, cu prize, întrerupătoare și corpuri de iluminat;
 • Sistemul sanitar funcțional, cu corpuri de baie și WC instalate;
 • Geamuri termopan din PVC instalate;

9. În cazul în care imobilul este deținut în coproprietate, ofertantul/coproprietarul desemnat trebuie să prezinte o împuternicire în acest sens, de la ceilalți coproprietari, în forma autentică.
10. Apartamentul trebuie să fie asigurat obligatoriu cu următoarele servicii comunale și necomunale:

 • încălzire centralizată care asigură minimul sanitar de temperatură pe tot sezonul de încălzire sau încălzire autonomă prin centrală termică funcțională pe bază de gaze naturale; 
 • Apă potabilă și evacuarea apelor uzate conform normelor;
 • Apă caldă menajeră furnizată centralizat sau produsă de centrala proprie pe gaze naturale;
 • Evacuarea deșeurilor solide conform contractului;
 • Servicii de deservire a blocului, prestat de administratorul/gestionarul blocului;
 • Alimentarea cu energie electrică a locuinței, efectuată prin contract direct cu furnizorul;
 • Ascensor funcțional în scară în imobilele cu mai mult de 5 nivele;

11. Nu se acceptă ofertele pentru apartamentele situate la ultimul nivel, indiferent de numărul de etaje al imobilului;

12. Apartamentul trebuie să aibă toate actele de proprietate actualizate la ultimul proprietar : contract vânzare-cumpărare/titlu de proprietate, planul cadastral eliberat cu cel mult 30 zile înainte de data depunerii actelor;

13. Imobilul trebuie să fie liber, fără persoane înregistrate la domiciliu în acesta;

14. Se va face dovada achitării cheltuielilor de întreținere: încălzire, apă potabilă și apă caldă menajeră, gaze naturale, deservirea blocului și plățile în condominiu, energie electrică, telefon, internet, precum și a impozitelor și taxelor aferente;

15. Se va prezenta o declarație pe propria răspundere, care să certifice faptul că imobilul supus vânzării nu face obiectul unei succesiuni, revendicări, proceduri judiciare de orice natură sau unui litigiu. Ofertantul desemnat câștigător trebuie sa prezinte declarația in formă autentică înainte de semnarea contractului de vânzare-cumpărare;

16. Serviciile comunale vor fi incluse suplimentar în contract și achitate conform consumului efectiv.


telegram