Solicitare oferte achizitionare materiale didactice test Sistemul Achenbach al Evaluării Bazate Empiric (ASEBA)IP Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică solicită oferte achizitionare test Sistemul Achenbach al Evaluării Bazate Empiric (ASEBA).


Achiziția are loc în cadrul Proiectului ”Dezvoltarea unui nou program și promovarea educației incluzive în Republica Moldova”, în baza Acordului încheiat între Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și UNICEF, implementat de Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică cu sprijinul financiar al UNICEF.Sarcina tehnică pentru ofertanți:

36 seturi Sistemul Achenbach al Evaluării Bazate Empiric (ASEBA).

Sistemul Achenbach al Evaluării Bazate Empiric (ASEBA) cuprinde un set de chestionare pentru evaluarea competenţelor, a funcţionării adaptative şi a problemelor copiilor şi adolescenţilor într-o manieră facilă şi eficientă.

Un set ASEBA 6-18 conţine 3 tipuri de chestionare, în funcţie de tipul respondentului: părinte (CBCL), profesor (TRF) sau autoevaluare (YSR), dupa cum urmează: Manual de utilizare ASEBA 6-18 ani, Chestionare CBCL 6-18 ani (50 bucăţi), Chestionare TRF 6-18 ani (50 bucăţi), Chestionare YSR 11-18 ani (50 bucăţi), Profile Baieti CBCL - Sindroame (50 bucăţi), Profile Fete CBCL - Sindroame (50 bucăţi), Profile DSM Baieti si fete CBCL (50 bucăţi), Profile Baieti TRF - Sindroame (50 bucăţi), Profile Fete TRF - Sindroame (50 bucăţi), Profile DSM Baieti si fete TRF (50 bucăţi), Profile Baieti si Fete YSR - Sindroame (50 bucăţi), Profile DSM Baieti si fete YSR (50 bucăţi), Sablon CBCL, Sablon TRF.Oferta ștampilată și semnată trebuie să indice preţul în MDL, cât și următoarele date: datele de contact ale companiei; persoana responsabilă și datele de contact ale acesteia; rechizitele bancare ale companiei; certificatul de înregistrare, ștampila umedă a ofertantului etc.


Ofertele vor fi calculate și prezentate cu TVA la cota 0%. În procesul de evaluare a ofertei se va lua în calcul criteriul de cost-eficiență.Termen limită de depunere a ofertelor este 21 noiembrie, 2022, ora 10.00.


Ofertele pot fi expediate în format electronic la adresa craprm@gmail.com
Persoana de contact: Ala Odagiu 022595277 


telegram