Solicitare oferte servicii editareIP Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică solicită oferte editare.

Achiziția are loc în cadrul Proiectului ”Dezvoltarea unui nou program și promovarea educației incluzive în Republica Moldova”, în baza Acordului încheiat între Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și UNICEF, implementat de Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică cu sprijinul financiar al UNICEF.

Sarcina tehnică pentru ofertanți:

 7 ghiduri în domeniul educației incluzive, fiecare a câte 200 exemplare.

Specificații: coperta moale, 150 pagini; formatul 210 x 210 mm;color - policromia 4+4; hârtie ofset - 80 g/m2; brosurare cu termoclei; coperta 4+0, 300 g/m2 glossy

Oferta va conține și serviciile de redactare, corectare și tehnoredactare text, machetarea lucrării și realizarea designului pentru copertă.

Oferta ștampilată și semnată trebuie să indice preţul în MDL, cât și următoarele date: datele de contact ale companiei; persoana responsabilă și datele de contact ale acesteia; rechizitele bancare ale companiei; certificatul de înregistrare, ștampila umedă a ofertantului etc.

Ofertele vor fi calculate și prezentate cu TVA la cota 0%.În procesul de evaluare a ofertei se va lua în calcul criteriul de cost-eficiență.

Termen limită de depunere a ofertelor este 21 noiembrie 2022, ora 10.00.

Ofertele pot fi expediate în format electronic la adresa craprm@gmail.com

Persoana de contact: Ala Odagiu 022595277


telegram