Pentru achiziționarea lucrărilor de Reabilitare - Echipare puț de apă (sondă) s.Satul Nou r. CimișliaANUNȚ DE PARTICIPARE!!!

Reabilitare - Echipare sonda puț de apă (sondă), cu îmbunătățirea stării constructive și eficienței funcționale pentru alimentarea cu apă potabilă a s. Satul Nou, r. Cimișlia. Asigurarea parametrilor optimali de funcționare prin înlocuirea echipamentelor de pompare a apei din puț către castelele de apă a sistemului existent de alimentare cu apă a localității.

15.11.2022 // Data limită de depunere a ofertei de preț 28.11.2022, ora 11:00

Primăria Satul Nou, raionul Cimișlia de comun cu Echipa de Inițiativă Comunitară, anunță despre organizarea concursului prin cererea ofertei de preț privind achiziționarea lucrărilor de reabilitare a unui puț de apă de către o companie specializată și licențiată în tipul dat de lucrări specifice.

Condițiile de concurs:

  1. Lucrările împreună cu materialele necesare solicitate, documentele obligatorii de participare la concurs, conform cerințelor din documentele anexate la acest anunț.
  2. Sursa de finanțare este Proiectului “Mă Implic – Proiect de implicare civică în guvernarea locală” *, împreună cu contribuția locală a APL Satul Nou.
  3. Organizatorul concursului Autoritatea Publică Locală Satul Nou.
  4. Locul depunerii ofertei de preț către APL Satul Nou, anticamera primarului.
  5. Data limită de depunere a ofertei de preț 28.11.2022, ora 11:00.
  6. Oferta se prezintă în limba română, cu specificarea clară a condițiilor înaintate.
  7. Ofertele pot fi prezentate în plic sigilat nu mai târziu de termenul limită de depunere a ofertelor.
  8. Data concursului 28.11.2022, ora 11:00, s. Satul Nou, r. Cimișlia, str. Ștefan cel Mare, sala de ședințe et.2.

Obținerea informației suplimentare:

APL Satul Nou, email: primariasatulnou2019@gmail.com

tel. 024154236, 024154238

Eugenia Sîrghi, primar - 067473040

(autoritatea contractantă este și beneficiara lucrării).

* Proiectului “Mă Implic – Proiect de implicare civică în guvernarea locală”, implementat de Fundația SKAT, este finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare cu scopul de asigurare a accesului echitabil la prestarea serviciilor publice de calitate pentru populația rurală a Republicii Moldova, ca rezultat al Memorandumului de înțelegere între Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Cancelaria de Stat a Republicii Moldova privind prima fază a Proiectului “Mă Implic”, încheiat la data de 04.03.2020.


telegram