Concurs prin cererea ofertei de preț privind achiziționarea lucrărilor de construcție a rezervuarului de înmagazinare a apei potabile de tip Castel de Apă(CAP), parte componentă a sistemulului de alimentare cu apă potabilă a satului Bădiceni raionul SorocArticol adaugat de: Tatiana Cosciug

Concurs prin cererea ofertei de preț privind achiziționarea lucrărilor de construcție a rezervuarului de înmagazinare a apei potabile de tip Castel de Apă(CAP), parte componentă a sistemulului de alimentare cu apă potabilă a satului Bădiceni raionul Soroca.
Data limită de depunere a ofertei de preț 25.11.2022 ora 12:00 în plic sigilat
APL Bădiceni informează despre organizarea concursului prin cererea ofertei de preţ privind achiziționarea de construcție a rezervuarului de înmagazinare a apei potabile de tip Castel de Apă(CAP), parte componentă a sistemulului de alimentare cu apă potabilă.
Condițiile de concurs:
1. Lucrările împreună cu materialele necesare solicitate, documentele obligatorii de participare la concurs, conform cerințelor din documentele anexate la acest anunț.
2. Sursa de finanţare este Proiectului “Mă Implic – Proiect de implicare civică în guvernarea locală” *, împreună cu contribuția locală a APL Bădiceni .
3. Organizatorul concursului Autoritatea Publică Locală Bădiceni.
4. Locul depunerii ofertei de preţ APL Bădiceni
5. Data limită de depunere a ofertei de preţ 25.11.2022 ora 12:00
6. Oferta se prezintă în limba română, cu specificarea clară a condiţiilor înaintate.
7. Ofertele pot fi prezentate în plic sigilat nu mai tîrziu de termenul limită de depunere a ofertelor.
8. Data concursului 25.11.2022 ora 12:00, s. Bădiceni raionul Soroca, sala de ședințe.
Obținerea informației suplimentare: https://drive.google.com/drive/folders/1X53uo2aqLGuJbaNwrjdTJmRM7M_rc5If?usp=share_link
Avornicița Marin, primar - 068675733 Toma Liudmila
(autoritatea contractantă este și beneficiara lucrării).
Invităm operatorii economici interesați, care pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind procurarea bunurilor specificate în documentele anexate pe link-
* Proiectului “Mă Implic – Proiect de implicare civică în guvernarea locală”, implementat de Fundația SKAT, este finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare cu scopul de asigurare a accesului echitabil la prestarea serviciilor publice de calitate pentru populația rurală a Republicii Moldova, ca rezultat al Memorandumului de înțelegere între Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Cancelaria de Stat a Republicii Moldova privind prima fază a Proiectului “Mă Implic”, încheiat la data de 04.03.2020.

 

telegram