Termen extins pentru licitația auto al AO Angelus SorocaAsociația Obștească ,,Angelus Soroca,,(AO AS) anunță licitație deschisă pentru achiziția unității de transport. Achiziția este realizată în cadrul proiectului ,,Acordarea serviciilor medico-psiho-sociale persoanelor grav bolnave și imobilizate a pat,, implementat de AO AS, din resursele Uniunii Europene, cofinanțat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis. 

Data publicării primului anunț: 19 octombrie  2022; 15:00

Termen extins a licitației pînă la data de 11 noiembrie 2022, ora 15:00

Procedura de achiziție: Licitație Deschisă Selecție în baza costului.

În acest sens, solicităm oferte pentru o unitate de transport:
 Automobil (5 locuri, cutie mecanică) 

Unitatea de transport va fi nouă.

Depunerea dosarului
Dosarul de aplicare va cuprinde oferta tehnică și financiară.

Acesta va fi depus în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini și în strictă conformitate cu procedura prevăzută în Instrucțiunile pentru ofertanți.

Dosarul de aplicare va fi transmis prin e-mail la următoarea adresă: angelus.soroca@gmail.com.  Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

Vă rugăm să vă asigurați că ofertele tehnice și financiare sunt trimise în e-mailuri separate, în același timp oferta financiară urmează a fi protejată prin parolă. Parola va fi dezvăluită doar la solicitarea în scris de AO AS, la etapa de deschidere a ofertelor financiare.

După expedierea ofertelor, vă rugăm să vă asigurați că oferta a fost recepționată de Asociație sub forma unui e-mail de confirmare. Asociația este responsabilă numai pentru ofertele confirmate.

Date de contact
Pentru întrebări referitoare la Caietul de sarcini și cu privire la modul de depunere a ofertelor, vă rugăm să-l contactați pe Dobrovolschi V. Sergiu administrator AO Angelus Soroca, e-mail: angelus.soroca@gmail.com.

Anexe:

Scrisoare de invitație

Instructiune pentru ofertanți

Caiet de sarcini

Oferta tehnică A

Oferta financiară B

Articol adaugat de: Sergiu Dobrovolschi

telegram