Termen Extins! Solicitare Ofertă pentru Tocător de CrengiAnunț de lansare a Licitației Publice

Global Business Acces SRL invită agenții economici interesați să depună documentația pentru participarea la licitația publică privind achiziționarea bunurilor în cadrul cadrul Programului „Comunități rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor”, implementat de PNUD Moldova și finanțat de Suedia.

 1. Denumirea autorității contractante:Global Business Acces SRL în calitate de Administrator al Finanțării;
 2. Obiectul achiziției: Tocător de Crengi ”.
 3. Sursa finanțării: Programul de granturi al PNUD în cadrul Programului „Comunități rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor”, finanțat de Suedia.
 4. Termenii și condițiile de livrare solicitați: livrarea bunurilor se va efectua în termen de 30 zile calendaristice din data semnării contractului de vânzare-cumpărare.
 5. Locația livrării bunului: Parcani, regiunea Transnistreană;
 6. Modul de formare a prețului: scutire deTVA cu drept de deducere (cota 0%).
 7. Oferta de preț urmează a fi formulată: în MDL
 8. Modalități de plată: prin transfer în baza facturii fiscale.
 9. Termenul de garanție:  minim12
 10. Criteriul de evaluare: Calitatea bunului ofertat și cel mai mic preț.
 11. Ofertantul va pune la dispoziție cărțile tehnice cu instrucțiunile de funcționare traduse în limba română și/sau rusă, va asigura punerea în funcțiune precum și instruirea personalului operativ al beneficiarului.
 12. Oferta va conține specificațiile tehnice depline solicitate conform CAIETULUI DE SARCINI
 13. Pentru a participa la concursul de achiziție agenții economici trebuie să depună dosarele de participare care vor conține următoarele documente:
 • Oferta de preț confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului, cu indicarea caracteristicilor produselor propuse, cantitatea, prețul unitar și suma totală a ofertei cu scutire de TVA cu drept de deducere (cota TVA 0%), conform:  Formularul ofertei (F1.1),Specificaţii tehnice (F2.1)și Specificaţii preț (F2.2);
 • Copia certificatului/deciziei de înregistrare a întreprinderii și extras din registrul de stat al persoanelor juridice;
 • Datele de identificare ale companiei și rechizitele bancare confirmate prin ștampila organizației și semnătura persoanei împuternicite cu administrarea entității economice;
 • Certificat cu specificații tehnice ale bunului ofertat;
 • Informații despre participant și lista principalelor contracte de livrare a bunurilor din aceeași categorie finalizate , confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

Informații suplimentare legate de procedura de achiziție pot fi obținute la următoarele date de contact: Telefon - 079-125-786, E-mail: rescom@finantari.md, numele și prenumele persoanei responsabile: Panfilii Alexandru

Modalitatea de depunere a ofertelor:

 • Termenul de depunere a ofertelor extins pana la data de:  29.09.2022, ora 16.00.
 • Ofertele se depun Electronic la adresarescom@finantari.md,indicându-se în subiectul mesajului „Ofertă pentru tocător de crengi____Denumirea ofertantului”. Ex: ”Ofertă pentru tocător de crengi_AgropromUnited SRL”
 • Modalitatea de redactare a ofertelor: Oferta și documentele solicitate urmează a fi întocmite pe calculator, în clar, fără corectări, având număr și data de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și aplicată ștampila companiei.
 • Modalitatea de salvare a documentației de concurs: Documentele aferente dosarului se vor transmite în format .PDF ( Nu se acceptă, documente în format word, .Jpg, etc)
 • Ofertele recepționate după data și ora limită comunicată vor fi respinse, și nu vor fi analizate în procesul de evaluare.
 • Termenul de valabilitate a ofertei: 60 zile.

Documentația de concurs poate fi descărcată AICI!

Articol adaugat de: Finantari.md