A.O MGM, Cerere oferta de preturi produse alimentare si igienice/vouchereA.O Moldova Global Management anunță concurs deschis de achiziție în cadrul proiectului ‟Împreună mai puternici”, din cadrul programului „Sprijin pentru refugiați sub umbrela APSCF”, finanțat de Diakonie Katastrofenhilfe (DKH).

Scopul concursului de achiziții este semnarea unui contract care va avea drept obiect achiziția voucherelor care pot fi schimbate pe produse alimentare în cadrul magazinelor ofertantului (exclusiv articolele de tutungerie și cu conținut de alcool) și produse igienice.

Voucherele vor fi emise de către ofertant și vândute către A.O Moldova Global Management, iar organizația va distribui voucherele către beneficiari (persoane fizice).

Termenul contractului: septembrie 2022 -  ianuarie 2023.

Concursul de prețuri se va baza pe prețurile propuse de ofertant pentru produsele prevăzute în ”Coșul de consum” prevăzute în Anexa nr.1 al acestei cereri de ofertă.

Cerințe față de candidații eligibili: persoane juridice înregistrate în republica Moldova:

  • licențiate în vânzarea bunurilor, cu rețea de magazine, inclusiv în raionul Leova;
  • să aibă capacitatea tehnică de gestionare a certificatelor/voucherelor valorice.

Cerințe față de condițiile financiare, de plată: Plata va fi efectuată conform Contului de plată eliberat de Furnizor în baza Comenzii de livrare înaintată furnizorului de către A.O Moldova Global Management.

Cerințe față de oferta comercială. Oferta comercială va fi perfectată conform Anexei nr.2 la această ccerere de ofertă și va conține următoarele informații:

  1. Informații despre ofertant (denumirea companiei / numele, adresa poștală, numele persoanei responsabile, telefonul de contact și adresa electronică a persoanei responsabile);

Anexe: copii de pe documentele care confirmă identitatea și eligibilitatea furnizorului, inclusiv:

  • copia certificatului de înregistrare a companiei sau a extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice (în cazul persoanelor juridice);
  1. Condiții financiare, de plată: (se va indica condițiile de plată ale ofertantului. Condițiile financiare, de plată ale solicitantului, indicate în această cerere de ofertă, reprezintă o condiție dorită a solicitantului).
  • Lista bunurilor oferite, descrierea și condițiile aferente, inclusiv:
  • specificații tehnice a bunurilor pentru fiecare articol în parte;
  • prețul pentru fiecare articol în parte, per unitate (cu indicarea sumei TVA inclus);

Valabilitatea ofertei comerciale: Oferta comercială va fi valabilă timp de 45 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor.

 

Criteriile de selecție a ofertelor comerciale: 

Criteriu

Pondere

Completivitatea prețului la coșul de produse

50%

Accesibilitatea rețelei de magazine a furnizorului

30%

Condițiile de emitere și de deservire a voucherelor

20%

Evaluarea ofertelor comerciale va fi efectuată doar pentru ofertanții eligibili!!

 

Anexa nr.1

la Cererea de ofertă pentru achiziția bunurilor / serviciilor / lucrărilor

Lista bunurilor / lucrărilor / serviciilor

nr

Articol

Specificații / cerințe tehnice

Unitate

Cantitate

Termen realizare

Garanții

1.

Orez

1 kg

Buc

1

Nu se aplică

Nu se aplică

2.

Hrișcă

1 kg

Buc

1

Nu se aplică

Nu se aplică

3.

Fasole

1 kg

Buc

1

Nu se aplică

Nu se aplică

4.

Paste făinoase

1 kg

Buc

1

Nu se aplică

Nu se aplică

5.

Lapte

2,5%, 1 litru

Buc

1

Nu se aplică

Nu se aplică

6.

Ulei floarea soarelui

3 litri

Buc

1

Nu se aplică

Nu se aplică

7.

Iaurt

250 gr

Buc

1

Nu se aplică

Nu se aplică

8.

Chefir

2,5%, 1 litru

Buc

1

Nu se aplică

Nu se aplică

9.

Smântână

20%, 250 gr

Buc

1

Nu se aplică

Nu se aplică

10.

Brânză vaci

5%, 500 gr

Buc

1

Nu se aplică

Nu se aplică

11.

Unt

82,5%, 200 gr

Buc

1

Nu se aplică

Nu se aplică

12.

Ouă găină

10 buc

Buc

1

Nu se aplică

Nu se aplică

13.

Ceai pachețele

25 buc

Buc

1

Nu se aplică

Nu se aplică

14.

Zahăr

1 kg

Buc

1

Nu se aplică

Nu se aplică

15.

Suc în asortiment

1 litru

Buc

1

Nu se aplică

Nu se aplică

16.

Săpun lichid

1 litru

Buc

1

Nu se aplică

Nu se aplică

17.

Fulgi de ovas

0,5 kg

Buc

1

Nu se aplică

Nu se aplică

18.

Pasta pentru dinți

100 gr

Buc

1

Nu se aplică

Nu se aplică

19.

Periuță pentru dinți

1 buc

Buc

1

Nu se aplică

Nu se aplică

20.

Șampon

350 gr

Buc

1

Nu se aplică

Nu se aplică

21.

Gel de duș

350 gr

Buc

1

Nu se aplică

Nu se aplică

22.

Praf pentru rufe

3 kg

Buc

1

Nu se aplică

Nu se aplică

23.

Hârtie igienica

10 buc

Buc

1

Nu se aplică

Nu se aplică

Notă! Produsele achiziționate nu se vor limita doar la această listă, dar vor cuprinde toată gama produselor disponibile în magazin, cu excepția băuturilor alcoolice și produsele din tutun.

A.O Moldova Global Management își rezervă dreptul de a modifica numărul final de vouchere care urmează a fi achiziționate în dependență de numărul refugiaților înregistrați, numărul minim fiind – 150 vouchere, de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul de selectare și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.

Termenul limită de depunere a ofertelor este: data 22 septembrie 2022, ora 9:00

Oferta va fi perfectată conform șablonului anexat la această cerere de ofertă, semnată de persoana abilitată și transmisă în oficiul A.O Moldova Global Management, pe adresa or. Chișinău, str. Ion Creangă 43/1, sau scanată și expediată la adresa de e-mail mgm.global@mail.ru , cu mențiunea: Oferta comercială.

Ofertanții pot depune doar o singură ofertă care va conține toate serviciile întregului lot din cadrul prezentei cereri.

Ofertele comerciale vor fi evaluate pentru toate serviciile per lot și contractul va fi acordat furnizorului care oferă cel mai mic preț total evaluat, iar specificațiile tehnice corespund specificațiilor menționate în anexa №.1.
Ofertele care vor fi prezentate în plic sigilat, obligatoriu vor avea indicate pe plic denumirea și datele de contact ale ofertantului.

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 060530224.

Articol adaugat de: Vladimir Munteanu