Echipament TIC (în două loturi):

  1. Guvernul Republicii Moldova a primit finanțare de la Banca Mondială pentru costul Proiectului de înregistrare şi evaluare funciară și intenționează să aplice o parte din încasările aferente plăților în temeiul contractului pentru Echipament TIC (în două loturi):

 

Lot 1 Laptopuri și accesorii

Nr.

Descrierea bunului

Cantitate

Preţ unitar

Preţ total până la destinaţie

Termenul de livrare maxim solicitat

1

Notebook cu accesorii

47

 

 

75 zile

2

Monitor

37

 

 

3

Additional equipment: Keyboard+Mouse kit

47

 

 

4

Multifunctional Laser Printer A4, A5, B5

15

 

 

5

WebCams

10

 

 

6

Surge Protector

15

 

 

7

Program product license „Microsoft 365 Business Standard”

47

 

 

 

Lot 2 PC-uri și alte echipamente

1

PC

20

 

 

75 zile

2

Headphones with microphone

10

 

 

3

Program product license „Microsoft 365 Business Standard”

20

 

 

4

UPS, uninterruptible power supply for workstations.

20

 

 

5

Plotter A0

1

 

 

6

Plotter A1

2

 

 

  1. Instituția Publică „Agenția Servicii Publice” solicită în prezent oferte din partea ofertanților eligibili pentru Echipament TIC.

 

  1. Ofertanții eligibili interesați, pot obține informații suplimentare de la Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”, Departamentul Cadastru.

Adrian Prozorovschi, specialist în procurări

e-mail: pief.procurement@asp.gov.md

 

4. Cererea de oferte de prețuri în limba română poate fi obținută de către ofertanții eligibili interesați la depunerea unei cereri scrise la adresa de e-mail de mai jos. Documentul va fi trimis prin poșta electronică.

5. Ofertele pot fi prezentate pe suport de hîrtie la adresa de mai jos pînă la 31 mai, 2022, ora 11:00. Ofertele întîrziate vor fi respinse. Ofertele vor fi deschise public în prezența reprezentanților desemnați ai ofertanților și a celor care aleg să participe la adresa de mai jos pe la 31 mai 2022, ora 11:00.

6.       Adresa menționată este:

Instituția Publică „Agenţia Servicii Publice”, Departamentul Cadastru,

În atenția: Ion Băgu, specialist în procurări

MD-2005, Chișinău, Republica Moldova,

Str. AlexandrPușkin 47, of.318

e-mail: pief.procurement@asp.gov.md        

adresa paginii web: www.asp.gov.md

Articol adaugat de: Adrian Prozorovschi