Achiziții mașină pentru fabricarea biscuiților cu umplutură

Anunț de lansare a licitației privind achiziționarea

                                       Mașinii pentru fabricarea biscuiților cu umplutură

 

Grupul de Acțiune Locală (GAL) „Movila Măgura”este un parteneriat intersectorial care a fost creat în baza implementării abordării europene LEADER în anul 2017.

GAL „Movila Măguara” tinde să contribuie la dezvoltarea economică a 28 localități din raioanele Fălești, Sîngerei și Ungheni prin valorificarea resurselor și patrimoniului local.

În perioada anilor 2021-2022 GAL-ul va susține 11 proiecte care contribuie la implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală, selectate în urma apelului de propuneri lansat în microregiune.

Mai multe detalii despre activitatea GAL o puteți găsi pe pagina oficială de FB a GAL„ Movila Măgura”

SRL VTV NORD anunță concurs de participare la procedura de achiziție prin metoda cererii ofertelor de prețuri pentru procurarea Mașinii pentru fabricarea biscuiților cu umplutură

 

Achiziția se realizează în cadrul proiectului  ” Biscuiți la noi acasă 2-Inovații”    cofinanțat de către  Grupul de Acțiune Locală „Movila Măgura”  în cadrul proiectului „GAL „Movila Măgura” pentru o dezvoltre rurală continua – ediția 2021”

Pentru realizarea acestui proiect SRL VTV NORD anunță licitație deschisă de selectare a unui furnizor ce va comercializa Mașina pentru fabricarea biscuiților cu umplutură /utilaj pentru patiserie

Prin acest apel invităm toate companiile sau organizațiile specializate în comercializarea utilajului pentru patiserie , să expedieze oferta de preț, în corespundere cu următorii parametri tehnici:

Nr.

Denumire produs

Parametrii tehnici

Cantitatea

1

Mașina pentru fabricarea biscuiților cu umplutură

Dimensiuni:1980x995x1970;

 Productivitatea 2000-5000 buc/h;

Capabil să încrusteze,extrudeze și coextrudeze produsul;

Potrivit pentru diferite tipuri de umpluturi ;capabil să extrudeze umpluturi semilichide în prăjituri;

Sistem pneumatic de tăiere;

Sistem pneumatic de ștanțare;

Echipat cu 3 role;

1 b.

Furnizorul selectat va semna un contract de vânzare-cumpărare.

Oferta de participare la concurs va conţine următoarele informații:

  1. Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul și persoana de contact, email);
  2. Detalii despre produs/servicii oferite;
  3. Oferta financiară, care va include prețul  „cu TVA” și „fără TVA”.  Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea TVA la cota zero, la prezentarea documentelor confirmative de către GAL;
  4. Termenii de livrare a produsului.

Notă: În cadrul realizării proiectului o parte din fonduri este scutită de achitarea TVA, fapt pentru care se va livra o scrisoare confirmativă de la finanțatorii proiectului.

Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la adresa: vtvnord.royalbliss@mail.ru  până la data de 12.05.2022,ora 17.00

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 069948005

În perioada 2021-2022, GAL-ul este susținut din sursele Fondului de Dezvoltare Rurală LEADER-UE 2.0, proiectul „LEADER pentru Moldova Rurală”, co-finanțat de către USAID și Polish Aid implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova. Partenerul strategic al proiectului este Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova.

Articol adaugat de: AO Viitorul