Cerere ofertă de prețuri servicii de audit

Asociația Obștească „Centru National de Mediu”, organizație nonguvernamentală, anunță concurs de selectare a unei Companii de Audit cu scopul de a realiza auditul financiar organizațional pentru anul 2021.
Obiectivele contractului includ realizarea auditului financiar, conform standardelor pentru un an (anul 2021), verificarea corectitudinii utilizării mijloacelor financiare și a veridicității informațiilor prezentate în rapoartele financiare.
Termenii și modul de prezentare a ofertei:
Oferta va fi expediată prin intermediul poștei electronice la adresa cnm.concurs@environment.md.
Termenii de referință integral pot fi accesați aici.


Oferta câștigătoare se va stabili conform următoarelor criterii:

  1. prețul serviciilor de audit;
  2. perioada de efectuare a auditului;
  3. experiența în domeniul dat.

Împreună cu oferta financiară, dosarul va mai include:

  1. copia certificatului de înregistrare;
  2. copia licenței privind activitatea de audit;
  3. copia certificatului de auditor;
  4. CV-ul auditorilor implicați.

Termenul limită de prezentare a ofertei data de 10 mai 2022, ora 17:00.
Persoana de contact: Igor Belibov, contabil AO „Centru National de Mediu”

Telefon de contact: 068946333; Email: cnm.concurs@environment.md

Doar compania selectată va fi contactată.
Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.