Anunt de participare privind achiziționarea prin licitație a bunurilor/serviciilor din cadrul Programului de Grant privind „Sprijinul acordat Republicii Moldova pentru formarea și educația profesionala în domeniul economiei verzi’’

Anexa nr.1
a Regulamentului
cu privire la achiziția bunurilor și serviciilor
în cadrul Programului de Grant
privind „Sprijinul acordat Republicii Moldova
pentru formarea și educația profesionala
în domeniul economiei verzi”

ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea prin licitație a bunurilor/serviciilor din cadrul Programului de Grant privind „Sprijinul acordat Republicii Moldova pentru formarea și educația profesionala în domeniul economiei verzi’’

1.Denumirea companiei contractante: SC "Daniela Bujor”SRL
2.Obiectul achiziției (denumire și/sau o scurtă de scriere a parametrilor esențiali, cantiatea): Cuptor rotativ de copt pîînea;18 nivele;dimensiunea țăvii -800*600;1 unitate __________
3.Data publicării anunțului: 29 aprilie 2022
4.Sursa alocației: Programului de Grant privind „Sprijinul acordat Republicii Moldova pentru formarea și educația profesionala în domeniul economiei verzi” finanțat de GIZ prin intermediul Agenției de Implementare CCI RM.
5.Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: livrarea gratuita a bunurilor după semnarea contractului, în termen de 60 zile din momentul solicitării.
6.Livrarea și descărcarea la destinație a bunurilor va fi efectuată cu transportul și personalul ofertantului
7.Oferta urmează a fi depusă pe fiecare lot întreg*.
8.Se asigura gratuit: livrarea si instalarea echipamentului
9.Locul livrării: SC "Daniela Bujor”SRL, mun. Hincesti, str. Chisinaului 21,Republica Moldova ,MD-3400,tel:+37369777775
10.Modalități de plată: prin transfer în baza facturii fiscal (posbilitate cu avans 50/50%).
11.Termenul de garantie: 2 ani
12.Criteriul de evaluare: cel mai mic pret
13.Oferta va contine specificația tehnica deplină solicitata conform caietului de sarcini (se anexează). Caietul de Sarcini
14.Ofertantul va indica, disponibilitatea achiziționării cu aplicarea TVA la cota zero.
15.Compania SC "Daniela Bujor” SRL invită agenții economici specializați interesați, să participe la procedura de achiziție privind livrarea bunurilor/serviciilor specificate in caietul de sarcini
16.Pentru a participa la concursul de achiziție agenții economici trebuie să depună dosarele de participare care vor conține următoarele documente:
• Oferta de preț confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului, cu indicarea caracteristicilor produselor propuse, cantitatea, prețul unitar și suma totală per ofertă conform formularelor (F1.1), (F2.1) și (F2.2);
Notă: Suma ofertei în mod obligatoriu va include prețul utilajului, transportul și descărcarea la destinație.
• Copia certificatului/deciziei de înregistrare a întreprinderii și Extras din registrul de stat al persoanelor juridice, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului;
• Rechizitele bancare cu ștampila băncii deserventă;
• Certificat de conformitate;
• Instructiuni de utilizare;
• Informații generale despre participant și lista principalelor livrari, confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
• 17.Agenții economici interesați pot obține informații suplimentare la următoarele date de contact:
1. Telefonul: +37369777775
2. E-mail: stratan7775@mail.ru
3. Numele și prenumele persoanei responsabile: Serghei Stratan,Administrator
18.Depunerea ofertelor:
• Termenul de depunere a ofertelor: până la ora 17:00 , data 06 mai 2022.
• Ofertele trebuie să fie depuse după cum urmează:
1. Personal în plic sigilat la: adresa:SC "Daniela Bujor”SRL, mun. Hincesti, str. Chisinaului 21,Republica Moldova ,MD-3400, va fi marcat „Proiectului Sa crestem impreuna” din cadrul Programului de Grant privind „Sprijinul acordat Republicii Moldova pentru formarea și educația profesionala în domeniul economiei verzi”, Lot.1 ,,__________” [denumirea ofertantului]”;
2. Electronic la adresa: stratan7775@mail.ru, indicându-se în subiectul mesajului “Proiectului Să creștem împreună” din cadrul Programului de Grant privind „Sprijinul acordat Republicii Moldova pentru formarea și educația profesională în domeniul economiei verzi”, Lot.1 ,,__________” [denumirea ofertantului]”;
• Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări cu număr și data de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile.
• Ofertele întârziate vor fi respinse.
• Termenul de valabilitate a ofertei: 10 zile.

Caiet de sarcini