Formator instruire initiala si continua specialisti in protectia drepturilor copilului

Context:

Asociaţia Obștească ,, Alternative sociale” implementează în perioada noiembrie 2021 –aprilie 2023  Proiectul ,,Autoritatea tutelară locală pentru o protecție mai bună a copiilor”, parte din proiectul ”Organizațiile Societății Civile acționează pentru servicii sociale mai bune” finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și Asociația Obștească Institutum Virtutes Civilis.

 

Scopul proiectului este de a îmbunătăți capacitatea Autorității tutelare locale din 33 primării ale raionului Ungheni în domeniul protecției copilului prin dezvoltarea capacităților profesioniștilor din componența echipelor multidisciplinare în prevenirea și identificarea timpurie a situațiilor de risc pentru copii  cu accent sporit pe  4 localități unde vor fi instituite și angajate unități de specialist pentru protecția drepturilor copilului. 

 

În perioada mai- iunie 2022 urmează să fie realizată instruirea  inițială și continuă a specialiștilor în protecția drepturilor copilului angajați în primăriile  Todirești, Sculeni, Zagarancea, Pîrlița în contextul consolidării capacităților de intervenție și asistență la nivel local, pentru prevenirea și identificarea timpurie a situațiilor de risc pentru copii.

 

AO ,, Alternative sociale” anunță concurs de selectare a unui/ unei  formator/e pentru  realizarea atelierelor de instruire inițială și continuă a specialiștilor în protecția drepturilor copilului angajați în primăria Todirești, Sculeni, Zagarancea, Pîrlița

 

Grupul țintă:

4 specialiști în protecția drepturilor copilului participă la sesiunile de instruire inițială și continuă pentru a fi familiarizați cu  noțiunile de bază și cadrul legislativ în protecția drepturilor copilului și familiei.

 

 

Perioada prestării serviciului: mai- iunie  2022, conform unui program/grafic coordonat și aprobat de către ambele părți.

Modalitatea de desfășurare:  Pentru perioada mai- iunie 2022 sunt planificate 70 ore de instruire ( 50 orede instruire inițială și 20 ore de instruire continuă)  care se vor desfășura în sediul Direcție generale asistență social și protecție a familiei Ungheni, fată în față.

Tip contract: contract prestări servicii.

Formatorul va realiza atelierele de instruire având în vedere :

- Curriculumul de instruire a membrilor EMD

-   Planul de acțiuni al proiectului ,,Autoritatea tutelară locală pentru o protecție mai bună a copiilor”

 

Forma de realizare a serviciilor: 

1. Elaborare materialelor /PPT  pentru  atelierului de instruire ,

2. Elaborarea agendei atelierului de instruire și coordonarea cu echipa de proiect;

3. Realizarea  a două cursuri de instruire : 1) inițială- 50 ore 2) continuă -20 ore 

 (pentru un număr total de 70 ore )

4. Elaborarea/aplicarea  chestionarului post instruire;

 

 

 

 

 

Documente livrabile:

1. Agendă atelier de instruire

2. Listă de prezență

3. PPT atelier de instruire

4. Chestionar post instruire

5. Act de recepție a serviciului prestat.

 

Comunicarea: față în față  

 

Limba de comunicare: limba română.

Cerințe de calificare: 

1. Studii universitare sau post-universitare în domeniul social (asistență socială, psihologie, juridic etc.);

2. Experiență de cel puțin 3 ani în domeniul social sau altă funcție care are tangență cu formarea profesioniștilor din componența EMD;

3. Experiență de cel puțin 3 ani in domeniul formării profesioniștilor in domeniu social sau domenii aferente. 

4. Experiență de comunicare cu reprezentanții autorităților publice locale 

 

Procedura de aplicare: 

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită: 

1) CV-ul actualizat 

2) Oferta financiară elaborată conform Anexei. 

 

Pe documente se va indica data transmiterii, acestea vor fi semnate olograf și scanate (dacă ofertantul deține semnatură electronică avansată, documentele pot fi semnate în format electronic). 

Documentele vor fi expediate până la data de 10 mai 2022, ora 17.00 la adresa de e-mail: ms.frasin@mail.ru , cu mențiunea „ Formator specialiști în protecția drepturilor copilului”

 

OFERTA FINANCARĂ

Nr. 

Sarcini

Documente livrabile

Nr. de zile de consultanță

Costul serviciilor, Euro cu toate taxele incluse*

1.

Elaborarea materialelor pentru participanți, agenda sesiunilor de instruire inițială și continuă

Agenda

Materiale de suport participanți

   

2.

Realizarea a 70 ore de instruire inițială și continuă

Lista de prezență

Chestionar post instruire

 

 

 

 

Notă: costul/remunerația pentru serviciul prestat se va achita în lei moldovenești (MDL) conform ratei de schimb a tranșei transferate de către donator.

Articol adaugat de: Frasin Adriana