Contractarea serviciilor de formare a profesioniștilor din cadrul  echipelor multidisciplinare

Termeni de Referință pentru prestarea serviciilor de formare a profesioniștilor din cadrul  echipelor multidisciplinare.

 

Context:

Asociaţia Obștească ,, Alternative sociale” implementează în perioada noiembrie 2021 –aprilie 2023  Proiectul ,,Autoritatea tutelară locală pentru o protecție mai bună a copiilor”, parte din proiectul ”Organizațiile Societății Civile acționează pentru servicii sociale mai bune” finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și Asociația Obștească Institutum Virtutes Civilis.

 

Scopul proiectului este de a îmbunătăți capacitatea Autorității tutelare locale din 33 primării ale raionului Ungheni în domeniul protecției copilului prin dezvoltarea capacităților profesioniștilor din componența echipelor multidisciplinare în prevenirea și identificarea timpurie a situațiilor de risc pentru copii  cu accent sporit pe  4 localități unde vor fi instituite și angajate unități de specialist pentru protecția drepturilor copilului. 

 

În perioada februarie- mai 2022 urmează să fie realizată instruirea profesioniștilor din cadrul echipelor multidisciplinare (reprezentanți ai organelor de drept, asistenți sociali, reprezentanți ai serviciilor medicale, instituții de învățământ)  în contextul consolidării capacităților de intervenție și asistență la nivel local, pentru prevenirea și identificarea timpurie a situațiilor de risc pentru copii.

 

AO ,, Alternative sociale” anunță concurs de selectare a unui/ unei  formator/e pentru  realizarea atelierelor de instruire a membrilor echipelor multidisciplinare.

 

Grupul țintă:

Aproximativ 297 profesioniști din componența EMD (reprezentanți ai organelor de drept, asistenți sociali, reprezentanți ai serviciilor medicale, instituții de învățământ)  din 33 primării ale raionului Ungheni participă la sesiunile de instruire  pentru a-și îmbunătăți capacitățile de intervenție și asistență la nivel local, pentru prevenirea și identificarea timpurie a situațiilor de risc pentru copii.

 

Perioada prestării serviciului: februarie –mai 2022, conform unui program/grafic coordonat și aprobat de către ambele părți.

Modalitatea de desfășurare:  Pentru perioada februarie- mai 2022 sunt planificate 33 ateliere de instruire pentru membrii EMD care se vor desfășura la nivel local, fata in fata., cu respectarea măsurilor de protecție.

Tip contract: contract prestări servicii.

Formatorul va realiza atelierele de instruire având în vedere :

- Curriculumul de instruire a membrilor EMD

-   Planul de acțiuni al proiectului ,,Autoritatea tutelară locală pentru o protecție mai bună a copiilor”

 

Forma de realizare a serviciilor: 

1. Elaborare materialelor /PPT  pentru  atelierului de instruire adresate EMD,

2. Elaborarea agendei atelierului de instruire și coordonarea cu echipa de proiect;

3. Realizarea  a 33 de ateliere de instruire adresate EMD în conformitate cu modulele de instruire (pentru un numar total de 20 ore )

4. Elaborarea/aplicarea  chestionarului post instruire;

Realizarea raportului post  ateliere de instruire                                                           

Documente livrabile:

1. Agendă atelier de instruire

2. Listă de prezență

3. PPT atelier de instruire

4. Chestionar post instruire

5. Raportul post  ateliere de instruire

6. Act de recepție a serviciului prestat.

 

Comunicarea: față în față  sau sesiuni on line pe platforma ZOOM, Microsoft team, Google Meet sau oricare altă platformă IT.

 

Limba de comunicare: limba română.

Cerințe de calificare: 

1. Studii universitare sau post-universitare în domeniul social (asistență socială, psihologie, juridic etc.);

2. Experiență de cel puțin 3 ani în domeniul social sau altă funcție care are tangență cu formarea profesioniștilor din componența EMD;

3. Experiență de cel puțin 3 ani in domeniul formării profesioniștilor in domeniu social sau domenii aferente. 

4. Experiență de comunicare cu reprezentanții autorităților publice locale 

 

Procedura de aplicare: 

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită: 

1) CV-ul actualizat 

2) Oferta financiară elaborată conform Anexei. 

 

Pe documente se va indica data transmiterii, acestea vor fi semnate olograf și scanate (dacă ofertantul deține semnatură electronică avansată, documentele pot fi semnate în format electronic). 

Documentele vor fi expediate până la data de o1 februarie 2022, ora 17.00 la adresa de e-mail: ms.frasin@mail.ru , cu mențiunea „ Formator profesioniști din cadrul EMD”

 

Criterii de selectare:

Crt. Cerințe de calificare Punctaj

1. Studii universitare sau post-universitare în domeniul social (asistență socială, psihologie, juridic etc.); 15

2. Experiență de cel puțin 3 ani în domeniul  formării profesioniștilor pe domeniul social 15

4. 5. Experiență de comunicare cu reprezentanții autorităților publice locale 15

5. Oferta de preț 5

Total: 50 puncte

 

 

Anexa

OFERTA FINANCARĂ

Crtt.rt. Sarcini Documente livrabile Nr. de zile de consultanță Costul serviciilor, Euro cu toate taxele incluse*

1. Elaborarea materialelor si agendei pentru atelierele adresate membrilor echipelor multidisciplinare Agenda 

Materiale de suport participanti

2. Realizarea a 33 ateliere de instruire a membrilor echipelor multidisciplinare Lista de prezență

Chestionar post instruire

Raport

 

 

Notă: costul/remunerația pentru serviciul prestat se va achita în lei moldovenești (MDL) conform ratei de schimb a tranșei transferate de către donator.

 

 

 

Articol adaugat de: adriana frasin