Asociația Obștească Platforma Națională a Femeilor din Moldova (PNFM) anunță concurs privind selectarea unui expert pentru elaborarea propunerii de politici privind abilitarea și participarea economică a femeilor în Republica Moldova

Asociația Obștească Platforma Națională a Femeilor din Moldova (PNFM) anunță concurs privind selectarea unui expert pentru elaborarea propunerii de politici privind abilitarea și participarea economică a femeilor în Republica Moldova

Termeni de referință - privind selectarea unui expert pentru elaborarea propunerii de politici privind abilitarea și participarea economică a femeilor în Republica Moldova

Termen de realizare: decembrie 2021 – aprilie 2022

Asociația Obștească Platforma Națională a Femeilor din Moldova (în continuare - PNFM) a fost lansată în 2012 ca o inițiativă națională care sprijină emanciparea femeilor și a fost înființată oficial în 2016, având ca obiectiv principal sporirea rolului femeii în societate și în afaceri, abilitarea drepturilor și oportunităților, susținerea creșterii potențialului feminin în domeniul antreprenorial și managerial din Republica Moldova. PNFM s-a dezvoltat cu succes, construind o comunitate de peste 3000 de femei din toate regiunile Moldovei. Platforma are o experiență substanțială, reunind femei și fete pentru a comunica, inspira și a împărtăși din experiența proprie, a provoca discuții cu privire la probleme stringente, cum ar fi discrepanțele de gen în antreprenoriat, femeile în contextul migrației etc. Este important de menționat că PNFM se concentrează pe regiuni, unde aceste eforturi sunt cele mai necesare. În acest context, PNFM coordonează Rețeaua Regională a Femeilor Ambasadoare, având ca scop creșterea gradului de conștientizare în rândul femeilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială și asumarea responsabilității pentru schimbările pozitive atât în viața personală, cât și în comunitate.

PNFM beneficiază de subvenție locală ”Fortificarea dialogului de politici în domeniul abilitării și participării economice a femeilor din Republica Moldova” din partea  proiectului „Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice”, implementat de către GIZ Moldova cu suportul financiar al Guvernelor Germaniei și Elveției.

Scopul subvenției locale este fortificarea capacităților PNFM, în special în dezvoltarea și menținerea contactelor regionale și dialogului de politici în ce privește consolidarea abilitării și participării economice a femeilor în vederea promovării accesului egal al acestora la oportunități economice și muncă decentă.

Obiectiv - selectarea expertului pentru elaborarea unei propuneri de politici privind abilitarea și participarea economică a femeilor în Republica Moldova.

Această propunere de politici se va elabora în baza recomandărilor colectate în cadrul Atelierelor de lucru regionale, organizate de PNFM în or. Edineț (Nord), Leova (Sud) și Strășeni (Centru), în perioada decembrie 2021 – februarie 2022, și a celor mai bune practici internaționale. Expertul selectat va participa la atelierele vizate în format offline sau online, cu acoperirea cheltuielilor de către PNFM.

Documentul vizat are drept scop identificarea unor măsuri de politici noi și progresive, reducerea barierelor juridice și de reglementare în ce privește  participarea economică a femeilor  și promovarea unor instrumente care să sporească abilitarea economică a femeilor la nivel național. Astfel, organizarea Atelierelor regionale va servi drept punct de plecare pentru elaborarea propunerii de politici.

Este de menționat că realizarea abilitării și participării economice a femeilor în Republica Moldova necesită politici publice solide, o abordare holistică, un angajament pe termen lung și considerarea perspectivelor specifice de gen. Propunerea de politici va include recomandări privind abilitarea femeilor în ce privește asigurarea cu locuri de muncă decente, acumularea de active, dezvoltarea antreprenoriatului etc.

Un domeniu critic de interes ar implica advocacy pentru a măsura munca neremunerată de îngrijire a familiei de către femei și propunerea de măsuri astfel încât femeile și bărbații să o poată combina mai ușor cu munca remunerată. De asemenea, integrarea perspectivei de gen trebuie aplicată pentru a promova un mediu favorabil incluziunii și participării economice a femeilor.

Recomandările trebuie să fie temeinice, clare, pertinente, realiste și eficiente pentru a putea fi utilizate în procesul de elaborare a politicilor publice în domeniul social și economic, cu impact la nivel național, în vederea creșterii calității politicilor publice în domeniul abilitării și participării economice a femeilor în Republica Moldova.

Livrabile

 1. Propunere de politici privind abilitarea și participarea economică a femeilor în Republica Moldova, cu următoarea structură orientativă (document de min.20 pagini format Word,  Arial 11, interval 1.15 în RO):
  • Sumar executiv;
  • Introducere;
  • Cadrul legal ce reglementează abilitarea economică a femeilor;
  • Analiza situației curente în domeniul abilitării și participării economice a femeilor;
  • Analiza practicilor internaționale în domeniul abilitării și participării economice a femeilor;
  • Sistematizarea recomandărilor/ideilor parvenite în cadrul Atelierelor regionale organizate de PNFM;
  • Prezentarea și argumentarea propunerilor de politici privind abilitarea și participarea economică a femeilor;
  • Propunerea de amendamente legale pentru îmbunătățirea abilitării și participării economice a femeilor;
  • Concluzii și recomandări;
  • Referințe/Anexe.
 2. Prezentare Power Point pe Propunerea de politici privind abilitarea și participarea economică a femeilor în Republica Moldova și expunerea acesteia în martie-aprilie 2022 la ședința organizată de PNFM pentru părțile implicate.

Cerințe față de candidați

 • Studii superioare (masterat sau licență) în științe economice, sociale, drept sau alt domeniu relevant;
 • Minimum 3 ani de experiență de lucru în domeniul politicilor economice, sociale etc.;
 • Experiență specifică de lucru cu grupurile vulnerable, femei etc.;
 • Cunoștințe practice și experiență în elaborarea documentelor de politici, actelor normative, studiilor, analizelor, rapoartelor etc.;
 • Abilități de comunicare cu administrația publică, ONG-ri, parteneri de dezvoltare etc. și de găsire de soluții în situații dificile;
 • Capacități de lucru în echipă și de comunicare publică la nivel național și regional;
 • Capacități analitice, responsabilitate, dedicație și profesionalism;
 • Posedarea limbilor română și engleză.

Procedura de aplicare

Candidații interesați, care corespund criteriilor menționate mai sus, sunt rugați să prezinte următoarele documente:

 • Oferta financiară în valoare totală brută, în lei moldovenești;
 • Oferta tehnică: Curriculum Vitae (CV) și scrisoare de intenție.

Dosarele pot fi expediate la adresa electronică pnfm.achizitie@gmail.com sau depuse în format fizic la sediul A.O. Platforma Națională a Femeilor din Moldova, mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici 31, et. 2, cu mențiunea „Elaborarea propunerii de politici privind abilitarea și participarea economică a femeilor în Republica Moldova”.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 1 decembrie 2021, ora locală 16:00.

Numai candidații selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Persoana de contact: Ina Toderasco

Tel.: (373) 696 61 440

E-mail: pnfm.achizitie@gmail.com

Pentru informații despre Platforma Națională a Femeilor din Moldova, Vă rugăm să accesați www.platformafemeilor.md


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă