Procurarea serviciilor de evidență contabilă pentru asociație

 

Către: Tuturor celor interesați

Publicat site: www.civic.md;

De la: A.O. Centrul de Drept al Avocaților

Adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD 2009

Telefon/fax: 022 240-898

e-mail: law-center@cda.md

Data publicării: 23 noiembrie 2021

 

 

 

 

 

 

 

Sarcina: Procurarea serviciilor de evidență contabilă pentru asociație.

 

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Avocaților” (CDA) anunță consurs deschis pentru procurarea serviciilor de evidență contabilă pentru asociație.

Nr.

Volum de servicii prognozat

Frecvența

1

Operațiuni bancare/rulaj bancar/

Zilnic/max. 30 oper. lunar

2

Înregistrare facturi fiscale procurări/vînzări

Zilnic/max. 30 fact. lunar

3

Funizare informații financiare(creanțe, datorii, alte conturi)

Sapt./la cerere

4

Documentare resurse umane, impozitare

Lunar/5 angajați

5

Alte(uzura MF, OMVSD, stocuri etc.)

lunar

6

Rapoarte financiare către finanțatori(ro, en)

Lunar/2 proiecte

7

Raportare fiscală și financiară

Lunar/trm/an

8

Prezența contabilului la oficiul CDA

 Sapt./la cerere

9

Consultanță fiscală și financiară

La necesitate

10

Arhivarea documentelor primare inclusiv arhiva pe anii precedenți)

anual

Oferta va indica detaliat:

  • Prețul lunar per servicii
  • Ofertele vor fi prezentate in lei cu TVA la cota 0 (zero).
  • Ofertele incomplete sau ofertele ce nu corespund condițiilor de concurs nu vor fi luate în considerare.
  • Plata va fi efectuată prin virament în contul furnizorului

Criterii de evaluare

  1. Corespunderea caracteristicilor înaintate cu cele prezentate
  2. Oferta financiară
  3. Experiența evidenței contabile pentru organizațiile necomerciale

 

Termenul de depunere a ofertelor: 4 decembrie 2021, ora 17-00.

 

Oferta va fi prezentată până la data de 04.12.2021 la sediul Centrului de Drept al Avocaților pe adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD-2009, ori la adresa de e-mail: svetlana.jioara@cda.md (pentru informații adiționale, persoana de legătură – Svetlana Jioară , telefon (+373) 68585444.

Compania câștigătoare va fi anunțată în termen de 3 zile de la data aprobării rezultatelor evaluării de către autoritatea contractantă.


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă