Asociația Obștească Platforma Națională a Femeilor din Moldova (PNFM) anunță concurs privind selectarea unui expert pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Platformei Naționale a Femeilor din Moldova pentru anii 2022-2025 și a Planului de acțiuni pen

Termen de realizare: decembrie 2021 – februarie 2022

Asociația Obștească Platforma Națională a Femeilor din Moldova (în continuare - PNFM) a fost lansată în 2012 ca o inițiativă națională care sprijină emanciparea femeilor și a fost înființată oficial în 2016, având ca obiectiv principal sporirea rolului femeii în societate și în afaceri, abilitarea drepturilor și oportunităților, susținerea creșterii potențialului feminin în domeniul antreprenorial și managerial din Republica Moldova. PNFM s-a dezvoltat cu succes, construind o comunitate de peste 3000 de femei din toate regiunile Moldovei. Platforma are o experiență substanțială, reunind femei și fete pentru a comunica, inspira și a împărtăși din experiența proprie, a provoca discuții cu privire la probleme stringente, cum ar fi discrepanțele de gen în antreprenoriat, femeile în contextul migrației etc. Este important de menționat că PNFM se concentrează pe regiuni, unde aceste eforturi sunt cele mai necesare. În acest context, PNFM coordonează Rețeaua Regională a Femeilor Ambasadoare, având ca scop creșterea gradului de conștientizare în rândul femeilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială și asumarea responsabilității pentru schimbările pozitive atât în viața personală, cât și în comunitate.

PNFM beneficiază de subvenție locală ”Fortificarea dialogului de politici în domeniul abilitării și participării economice a femeilor din Republica Moldova” din partea  proiectului „Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice”, implementat de către GIZ Moldova cu suportul financiar al Guvernelor Germaniei și Elveției.

Scopul subvenției locale este fortificarea capacităților PNFM, în special în dezvoltarea și menținerea contactelor regionale și dialogului de politici în ce privește consolidarea abilitării și participării economice a femeilor în vederea promovării accesului egal al acestora la oportunități economice și muncă decentă.

Obiectiv - selectarea expertului pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare a PNFM pentru anii 2022 – 2025 și a Planului de acțiuni pentru anii 2022 – 2023.

PNFM va fi sprijinită să evalueze capacitățile interne, resursele existente și nevoile organizaționale în vederea stabilirii unei direcții generale pentru funcționarea ulterioară a organizației și elaborării unui Plan de activități cu privire la abilitarea și participarea economică a femeilor.

Strategia va include organigrama PNFM în vederea realizării obiectivelor organizaționale și măsuri privind asigurarea a unui management eficient al resurselor umane, inclusiv coordonarea Rețelei Regionale a Femeilor Ambasadoare și sustenabilitatea acesteia.

Livrabile

 1. Strategia de Dezvoltare a PNFM pentru anii 2022 – 2025, cu următoarea structură orientativă (document de min.10 pagini format Word,  Arial 11, interval 1.15 în RO):
 • Introducere;
 • Analiza PNFM;
 • Obiectivele generale și specifice;
 • Direcții de activitate;
 • Impact;
 • Riscuri de implementare;
 • Proceduri de raportare și monitorizare.

      2. Planul de acțiuni pentru anii 2022 – 2023, cu următoarea structură orientativă (document de min.5 pagini format Word,  Arial 11, interval 1.15 în RO):

 • Obiective specifice;
 • Acțiuni;
 • Indicatori de monitorizare;
 • Costuri de implementare;
 • Termenul de realizare;
 • Instituții responsabile.

Cerințe față de candidați

 • Studii superioare (masterat sau licență) în științe economice, administrație publică, drept sau alt domeniu relevant;
 • Minimum 3 ani de experiență de lucru în domeniul politicilor economice, administrației publice etc.;
 • Cunoștințe practice și experiență în elaborarea documentelor de politici, actelor normative, planurilor de dezvoltare instituțională etc.;
 • Abilități de comunicare cu ONG-ri, parteneri de dezvoltare etc.;
 • Capacități analitice și de lucru în echipă, responsabilitate, dedicație și profesionalism;
 • Posedarea limbii română.

Procedura de aplicare

Candidații interesați, care corespund criteriilor menționate mai sus, sunt rugați să prezinte următoarele documente:

 • Oferta financiară în valoare totală brută, în lei moldovenești;
 • Oferta tehnică: Curriculum Vitae (CV) și scrisoare de intenție.

Dosarele pot fi expediate la adresa electronică pnfm.achizitie@gmail.com sau depuse în format fizic la sediul A.O. Platforma Națională a Femeilor din Moldova, mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici 31, et. 2, cu mențiunea „Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a PNFM pentru anii 2022 – 2025”.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 1 decembrie 2021, ora locală 16:00.

Numai candidații selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

 

Persoana de contact: Ina Toderasco

Tel.: (373) 696 61 440

E-mail: pnfm.achizitie@gmail.com

Pentru informații despre Platforma Națională a Femeilor din Moldova, Vă rugăm să accesați www.platformafemeilor.md


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă