Asociația Obștească Platforma Națională a Femeilor din Moldova (PNFM), lansează invitația de participare la concursul de achiziție a Serviciilor de instruire pentru femeile Ambasadoare din cadrul Proiectului WE4WE

Termen de realizare: 22 noiembrie 2021 – 10 decembrie 2021

Modalitatea de desfășurare: online

Context:

Platforma Națională a Femeilor din Moldova (PNFM) de comun cu UN Women (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor) și Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) implementează Proiectul „Women Entrepreneurs for Women Empowerment (WE4WE)”. 

Obiectivul general al Proiectului constă în promovarea abilitării economice și sociale a femeilor, în special a celor din regiunile rurale și a celor din grupurile vulnerabile, prin reducerea inegalității de gen și sporirea accesului acestora la resurse financiare, servicii, tehnologii inovaționale și oportunități de dezvoltare. 

Pentru a atinge obiectivul general al proiectului, organizația implementatoare va selecta și consolida capacitățile a minim 50 de femei - Ambasadoarele proiectului din 4 regiuni (Nord, Sud, Centru si Transnistria) - în domeniul de mediere comunitară, formare de formatori și organizare de evenimente. Astfel cele 50 de femei instruite ulterior vor susitine realzarea proiectului in regiuni prin implicarea in diferite evenimente a femeilor la nivel local. 

Obiectivul contractui de achizitii: Organizația implementatoare va selecta unul (mai mulți prestatori) de servicii pentru organizare a 4 instruiri pentru minim 50 femei Ambasadoare (în total) în cele 4 regiuni (Nord, Sud, Centru si Transnistria) cu durata a 2 zile / per instruire și un eveniment de teambuiling comun la finalul instruirilor.  

Obiectivul instruirii este de a oferi un set de instrumente și resurse de învățare inovatoare, pentru 50 de femei Ambasadoare, întru dezvoltarea abilităților și cunoștințelor necesare pentru reactivarea femeilor  din comunitățile rurale. Astfel se dorește fortificarea abilităților și capacităților femeilor să facă față crizei provocate de COVID-19 și să fie pregătite să lanseze o afacere sau să o dezvolte pe cea existentă în conformitate cu nouă realitate economică.

În cadrul cursului de instruire vor fi antrenate minim 50 de femei de pe teritoriul Republicii Moldova (din regiunile Nord, Sud, Centru și Transnistria), care vor fi instruite și sprijinite în scopul formării cunoștințelor și capacităților personale și antreprenoriale. 

Beneficiarele serviciilor de instruire sunt femei active, încadrate în campul muncii, femei care au afaceri sau care își doresc să înceapă o afacere, inclusiv cele care sunt în căutarea unui loc de muncă.

CERINȚE FAȚĂ DE ACTIVITĂȚILE NECESARE PENTRU DESFĂȘURAREA CURSURILOR DE INSTRUIRE

  1. Cursurile de instruire se vor desfășura în regim online, utilizând soluții pentru conferințe video și întâlniri online (Zoom/TrueConf/Microsoft Teams sau altele), care vor permite efectuarea apelurilor video de grup, vor conține chat interactiv, unde beneficiarii vor avea posibilitate să acorde întrebări formatorilor, vor conține opțiuni de partajare ecranului, pentru prezentările PowerPoint a formatorilor;
  2. Prestatorul va fi responsabil de asigurarea transmisiei semnalului video/audio de înaltă calitate, în așa fel în cât materialul prezentat de formator să fie unu vizibil, sunetul să fie unu clar pentru beneficiarii instruirii;
  3. Prestatorul va fi responsabil de contractarea unei persoane care va asista Formatorii în procesul de petrecere cursului de instruire, asistentul va superviza activitatea beneficiarilor, va urmări și va sistematiza întrebările expediate de beneficiarii instruirii, va verifica prezența zilnica a beneficiarilor cu întocmirea listei corespunzătoare, furnizând sprijin de specialitate; 
  4. Pachetul de curs va fi elaborat utilizând instrumente practice și inovative de lucru (exerciții, studii de caz, simulări, fișe de lucru, etc);
  5. Prestatorul va elabora curricula specifică cursului de instruire, conform tematicii şi suportului de curs integral, cu respectarea cerințelor minimale din prezentul Caietului de sarcini și termeni de referință
  6. Prestatorul va pune la dispoziția participanților suportul de curs în format electronic, expediat la adresele de e-mail a beneficiarilor;
  7. Prestatorul va aplica metodologia de evaluare a participanților la începutul și sfârșitul sesiunii de instruire (prin elaborarea unui test cu întrebări, cu mai multe opțiuni de răspuns, procesul de evaluare va fi coordonat cu reprezentanții autorității contractante) cu întocmirea unui raport scurt și înmânarea certificatelor (online);
  8. Prestatorul va întocmi rapoarte la care va atașa rezultatele privind evaluarea calității cursurilor desfășurate, precum și situația zilnică a prezenței la cursuri (autoritatea contractanta va pune la dispoziție prestatorului model de raport). Fișa de prezență va fi întocmită astfel încât să fie verificată zilnic prezența beneficiarilor;
  9. Prestatorul va fi responsabil de înregistrarea video a procesului de instruire, care va fi prezentată Autorității contractante împreună cu Raportul după desfășurarea cursului de instruire. (Autoritatea contractantă va utiliza înregistrările video exclusiv pentru evaluarea calității cursurilor de instruire și va asigura protecția acestora);
  10. Prestatorul va fi responsabil de asigurarea cu dotările necesare în cadrul sesiunilor de instruire: (2 laptopuri (1 pentru formator/1 pentru asistentul formatorului), consumabile (după caz), etc.

Notă: Fiecare operator economic are dreptul să depună ofertele pentru fiecare lot în parte. Se va depune oferta financiară pentru fiecare lot separat. Ofertele vor include toate cheltuielile aferente serviciilor specificate mai sus, cu specificarea prețului total și cu detalierea prețurilor unitare.

Dosarele pot fi aplicate la adresa electronică pnfm.achizitie@gmail.com sau depuse în format printat la sediul A.O. Platforma Națională a Femeilor din Moldova, mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici 31, et. 2, până la data de 17 noiembrie 2021, ora 16:00.

Dosarele vor fi vizate de semnătura persoanei autorizate și ștampila. Doar aplicanții selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Persoana de contact:

Ina Toderasco

Tel.: (373) 696 61 440

E-mailpnfm.achizitie@gmail.com

 


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă