Devino susținător al portalului
Become a Patron!

Termen extins: TERMENI DE REFERINȚĂ expert(ă) în ajustarea și completarea documentelor de organizare și funcționare a Asociației Obștești ”STIMUL”, or. Ocnița
Asociației Obștești ”STIMUL” (în continuare A.O. ”STIMUL”) anunță concurs pentru selectarea unei/unui expert(ă) în elaborareaajustarea politicilor interne și reînregistrarea Statutului, care vor asigura buna funcționare a Asociației Obștești ”STIMUL”.

 

A.O. ”STIMUL” – este o organizație no-guvernamentală, fondată în 9 noiembrie 2006.

Misiunea organizației este – Oferirerea serviciilor persoanelor adulte/vîrstnice și persoanelor victime ale violenței în familie, cât și agresorilor familiali.

Activitățile desfășurate de organizație sunt:

1. Apărarea drepturilor persoanelor care au suferit în urma violenței în familie și membrilor familiei acestora, prin oferirea gratuită a serviciilor psihosociale și legale.

2. Diminuarea comportamentului agresiv și prevenirea repetării manifestărilor violente asupra victimii din partea agresorilor familiali. Asigurarea programelor de corecție pentru agresori care manifestă comportament violent față de membrii familiei.

Obiectivul consultanței:

Fortificarea potențialului instituțional al A.O. ”STIMUL” prin accesarea serviciilor de consultare și formare care vor asigura durabilitate și bună funcționare a Asociației în ansamblu cât și a fiecărui tip de programe/proiect dezvoltat și promovat în comunitate, prin implicarea și participarea personalului angajat.

Scopul proiectului: Fortificarea potențialului instituțional al A.O. ”STIMUL” prin accesarea serviciilor de consultare și formare.

 

Responsabilități și termene:

Expert(ă) în elaborareaajustarea politicilor interne și reînregistrarea Statutului, care vor asigura buna funcționare. va avea următoarele responsabilități:

 • Evaluarea și analiza actelor de organizare și funcționare al A.O. ”STIMUL” după cum urmează: Statutul de înregistrare, procesele-verbale ale Consiliului de administrare, Structura organizațională, organigrama serviciilor programelor/proiectelor dezvoltate, acte emise de conducerea asociației, politici, rapoartelor, inclusiv a rapoartelor anuale ale organizației și alte documente interne etc., discuții preliminare cu membrii fondatori A.O. ”STIMUL”, Consiliul de Administrare și echipa organizației – 2 zi lucrătoare (offline)
 • Elaborarea în comun cu membrii organizației a Scopului și obiectivelor pe care le urmărește organizația, stabilirea domeniului de activitate conform prevederilor noului Stat – 1 zi lucrătoare (online);
 • Elaborarea/ajustarea structurii organizaționale, Planului de monitorizare și evaluare al activității Asociației și planul de monitorizare și evaluare al implementării proiectelor – 1 zi lucrătoare (online);
 • Elaborarea politicii și procedurilor specifice domeniului de resurse umane (Regulamentul interior de organizare și funcționare al A.O. ”STIMUL”, modalitatea de angajare a personalului, pachetului de beneficii oferit personalului angajat, schema de încadrare a personalului, fișele de post conform statelor de personal aprobate, formarea profesională și evaluarea performanțelor personalului angajat, conflictul de interes), consultarea acestora – 1 zile lucrătoare (online);
 • Elaborarea politicii și procedurilor specifice domeniului managementului financiar: planificarea financiară/bugetarea, modalitatea de stabilire a remunerării și schema de salarizare a personalului. Elaborarea regulamentului de combatere a fraudelor și corupției - 2 zile lucrătoare (online);
 • Codul de etică profesională al A.O. ”STIMUL”, prezentarea și promovarea acestuia în cadrul asociației – 1 zile lucrătoare (offline);
 • Facilitarea unei sesiuni de prezentare și explicare a actelor elaborate pentru membrii organizațiie și membrii Consiliului de Administrare – 1 zi lucrătoare (offline);
 • Mentorat pentru implementarea politicilor și procedurilor elaborate – 1 zi lucrătoare (online).

Termeni și condiții de contractare:

Candidata/ul va elaboraajusta politicile interne și reînregistrarea Statutului în perioada august – octombrie 2021.

Experta(ul) va colabora și va prezenta toate documentele de lucru directoarei organizației.

Toate cheltuielile de transport și cazare vor fi asigurate de către organizația ”Stimul”.

Cerințe obligatorii pentru aplicant/ă:

 • Experiență de minim 5 ani în domeniului de dezvoltare organizațională bazate pe rezultate și managementul calității;
 • Să cunoască contextul organizațiilor non-guvernamentale, în special a organizațiilor pentru femei, domeniul egalității de gen, promovării drepturilor femeilor, prevenirii și combaterii violenței față de femei;
 • Să cunoască la perfecție limba română și rusă;
 • Abilități excelente de formare, instruire și interacțiune cu diverse grupuri sociale,

 

Va constitui un avantaj:

 • Experiență de lucru cu organizații care prestează servicii grupurilor vulnerabile și marginalizate;
 • Experiența de lucru în dezvoltare organizațională și managementul calității.

 

Procedura de aplicare:

Persoanele interesate vor transmite dosarul de aplicare care va conține:

 • CV-ul actualizat în limba română, rusă sau engleză;
 • Scrisoare de argumentare care va conține cel putin o referință la organizațiile pentru care expertul/a a prestat servicii de dezvoltare organizațională și/sau a facilitat instruiri. Scrisoarea de argumentare va conține și oferta financiară pentru 10 zile lucrătoare în MDL.

Dosarul urmează a fi expediat prin email la adresa de email: moldovastimul@inbox.ru cu mențiunea “expert(ă) în elaborareaajustarea politicilor interne și reînregistrarea Statutului”.

Data limită de prezentare a dosarului este pînă la 13:00, 10 septembrie 2021.

Persoana preselectată va fi anunțată în termen de 5 zile despre pre-selectare și va fi invitat/ă la un interviu. Decizia de selectare va fi transmisă prin email în termen de 3 zile lucrătoare de la data interviului. Persoanele care nu au fost pre-selectate nu vor fi anunțate.

Mai multe detalii despre A.O. ”STIMUL” pot fi găsite pe pagina de facebook

https://www.facebook.com/groups/stimulngo


Distribuie prietenilor:


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman  | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan | Mihai Grosu | Oxana Iutes | Ina Puga | Sergiu Gurau | Mihaela Rimbu | Vladimir Tiltu | Otilia Sirbu |  Ana Gherciu | Daniela Munca