Devino susținător al portalului
Become a Patron!

Termen extins:TERMENI DE REFERINȚĂ expert(ă) în elaborarea Startegiei de dezvoltare a organizației non-guvernamentale ”Stimul”, or. Ocnița
ONG ”Stimul” anunţă concurs pentru selectarea unei/unui expert(ă) în elaborarea Startegiei de dezvoltare organizaționale pentru perioada 2022 - 2025.

A.O. ”STIMUL” – este o organizație no-guvernamentală, fondată în 9 noiembrie 2006.

Misiunea organizației este – Oferirerea serviciilor persoanelor adulte/vîrstnice și persoanelor victime ale violenței în familie, cât și agresorilor familiali.

Activitățile desfășurate de organizație sunt:

1. Apărarea drepturilor persoanelor care au suferit în urma violenței în familie și membrilor familiei acestora, prin oferirea gratuită a serviciilor psihosociale și legale.

2. Diminuarea comportamentului agresiv și prevenirea repetării manifestărilor violente asupra victimii din partea agresorilor familiali. Asigurarea programelor de corecție pentru agresori care manifestă comportament violent față de membrii familiei.

 

Obiectivul consultanței:

Elaborarea, în comun cu echipa organizației a Strategiei de dezvoltare pentru perioada 2022 – 2024, care să includă viziunea, misiunea organizației, rezultatele așteptate și activitățile pentru atingerea acestora, precum și acordarea de suport pentru elaborarea bugetului strategic.

 

Scopul proiectului: Fortificarea potențialului instituțional al A.O. ”STIMUL” prin accesarea serviciilor de consultare și formare.

 

Responsabilități și termene:

Expert(ă) în elaborarea Strategiei de dezvoltare va avea următoarele responsabilități:

 • Evaluarea și analiza rapoartelor, inclusiv a rapoartelor anuale ale organizației și documentelor interne (Statut, politici, regulamente, formulare de evaluare, etc. ), discuții preliminare cu echipa organizației și Consiliul de Administrare, partenerii organizației, alte părți interesate – 2 zile lucrătoare (online);
 • Elaborarea în comun cu membrii organizației a Startegiei de dezvoltare, consultarea acesteia – 3 zile lucrătoare (offline);
 • Facilitarea unei sesiuni de prezentare și explicare a Strategiei de catre directoarea organizatiei pentru membrii organizațiie și membrii Consiliului de Administrare – 1 zi lucrătoare (online);
 • Suport la elaborarea bugetului strategic și definitivarea acestuia – 2 zile (online);
 • Mentorat pentru implementarea Strategiei – 1 zi online.

Termeni și condiții de contractare:

Candidata/ul va elabora Strategia de dezvolatre în perioada august – octombrie 2021.

Experta(ul) va colabora și va prezenta toate documentele de lucru directoarei organizației.

Toate cheltuielile de transport și cazare vor fi asigurate de către organizația ”Stimul”.

Cerințe obligatorii  pentru aplicant/ă:

 • Experiență de minim 5 ani în domeniul elaborării  strategiilor de dezvolatre organizaționale bazate pe rezulatte și teoria schimbării, a bugetelor strategice consolidate;
 • Să susțină și să promoveze valorile organizației și a Coaliției Naționale: integritate, feminism, solidaritate, respect, colaborare și parteneriat;
 • Să cunoască contextul organizațiilor non-guvernamentale, în special a organizațiilor pentru femei,  domeniul egalității de gen, promovării drepturilor femeilor, prevenirii și combaterii violenței față de femei;
 • Să cunoască la perfecție limba română și rusă;
 • Abilități  excelente de formare, instruire și interacțiune cu diverse grupuri sociale,

 

Va constitui un avantaj:

 • Experiență de lucru cu organizații care prestează servicii grupurilor vulnerabile și marginalizate;
 • Experiența de lucru în elaborarea strategiilor de dezvoltare, în special cu organizațiile membre din cadrul Coaliției Naționale ”Viața fără violență în familie”.

Experta(ul) va colabora și va prezenta toate documentele de lucru directoarei organizației.

 

Procedura de aplicare:

Persoanele interesate vor transmite dosarul de aplicare care va conține:

 • CV-ul actualizat în limba română, rusă sau engleză;
 • Scrisoare de argumentare care va conține cel putin o referință la organizațiile pentru care expertul/a a dezvoltat strategii de dezvoltare și/sau a prestat servicii de facilitare și instruire. Scrisoarea de argumentare va conține și oferta financiară pentru  8 zile lucrătoare în MDL.

Dosarul urmează a fi expediat prin email la adresa de email: moldovastimul@inbox.ru cu mențiunea “expert(ă) în elaborarea strategiei de dezvoltare”.

Data limită de prezentare a dosarului este pînă la ora 13:00, 10 septembrie 2021.

Persoana preselectată va fi anunțată în termen de 5 zile despre pre-selectare și va fi invitat/ă la un interviu. Decizia de selectare va transmisă prin email în termen de 3 zile lucrătoare de la data interviului. Persoanele care nu au fost pre-selectate nu vor fi anunțate.

Mai multe detalii despre ONG ”Stimul” pot pot fi găsite pe pagina de facebook https://www.facebook.com/groups/stimulngo


Distribuie prietenilor:


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman  | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan | Mihai Grosu | Oxana Iutes | Ina Puga | Sergiu Gurau | Mihaela Rimbu | Vladimir Tiltu | Otilia Sirbu |  Ana Gherciu | Daniela Munca