Anunț de lansare a licitației privind achiziționarea unui cultivator echipat cu sistem de fertilizare lichidăAnunț de lansare a licitației privind achiziționarea

                 unui Cultivator echipat cu sistem de fertilizare lichidă

 

Gospodăria Țărănească „Iurie Friptuleac” anunță concurs de participare la procedura de achiziție prin metoda cererii ofertelor de prețuri pentru procurarea unui Cultivator KRN-4,2 echipat cu sistem de fertilizare lichidă ECO 600.

              Achiziția se realizează în cadrul proiectului Dotarea fermierilor cu tehnică inovativă pentru fertilizarea culturilor de câmp„   cofinanțat de către Grupul de Acțiune Locală „Movila Măgura” în cadrul proiectului „GAL „Movila Măgura” pentru o dezvoltare rurală continua – ediția 2020”

Pentru realizarea acestui proiect „Iurie Friptuleac” anunță licitație deschisă de selectare a unui furnizor ce va comercializa Cultivator echipat cu sistem de fertilizare lichidă.

Prin acest apel invităm toate companiile sau organizațiile specializate în comercializarea utilajului agricol, să expedieze oferta de preț, în corespundere cu următorii parametri tehnici:

  1. Cultivator tractat sau agățat pentru prelucrarea mecanică între rănduri. .
  2. Echiparea cultivatorului cu sistem de fertilizare lichidă dozată la adăncimea minim 6 – 10 cm în sol.
  3. –Utilajul menționat să fie compatibil cu tractoarele de clasa 80 – 100 c.p.

Furnizorul selectat va semna un contract de vânzare-cumpărare.

Oferta de participare la concurs va conţine următoarele informații:

  1. Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul și persoana de contact, email);
  2. Detalii despre produs/servicii oferite;
  3. Oferta financiară, care va include prețul. Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea TVA la cota zero, la prezentarea documentelor confirmative de către GAL;
  4. Termenii de livrare a produsului.

Notă: În cadrul realizării proiectului o parte din fonduri este scutită de achitarea TVA, fapt pentru care se va livra o scrisoare confirmativă de la finanțatorii proiectului.

Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la adresa iurie33@mail.ru sau direct la sediul „Iurie Friptuleac” (5949, s. Scumpia, r-l Fălești, R. Moldova) până la data de 25.09.2020.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 069711106 sau la adresa de e-mail iurie33@mail.ru.

În perioada 2020-2021, Grupul de Acțiune Locală „Movila Măgura” este susținut din sursele Fondului de Dezvoltare Rurală LEADER-UE 2020, care este implementat cu suportul Uniunii Europene și Polish Aid, în cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitatea rurală în Moldova”, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova. Partenerul strategic al proiectului este Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova11