BNM anunță concurs pentru postul vacant de contabil principal, pe perioada determinată, responsabil de operaţiuni monetar-valutareAtribuțiile secției reflectarea zilnică în conturile contabile a tuturor operaţiunilor monetar-valutare efectuate de BNM, conform Planului de conturi al BNM şi SIRF şi efectuarea verificării corectitudinii înregistrării acestora, verificarea şi executarea documentelor de plată prezentate de către clientela BNM.

Obiectivele postului

Înregistrarea sistematică în registrele contabile a tuturor operaţiunilor efectuate în cadrul Secției operațiuni monetar-valutare, specificate ca atribuţii ale postului.

Contabilul principal, pe parcursul îndeplinirii atribuţiilor sale, descrise mai jos, urmăreşte atingerea următoarelor obiective:

       1.    eficienţă sporită prin distribuirea optimă a resurselor de timp şi cele la nivel de sistem informaţional;

       2.    respectarea prevederilor SIRF şi cadrului legal în vigoare;

       3.    dezvoltare profesională continuă;

       4.    creşterea calităţii procesului de evidenţă contabilă.

Cerințe minime obligatorii

       1. Studii superioare în domeniul financiar-bancar sau evidenţei contabile cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obţinute în Republica Moldova) în cazul unui calificativ mai mic de 8, condiţia se consideră a fi intrunită dacă candidatul are o experienţă în domeniul solicitat de minim 3 ani. Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţământ respective;

       2. Experiență profesională de cel puțin 1 an în domeniul evidenței contabile;

       3. Cunoştinţe aferente SIRF, actelor normative şi legislative ale Republicii Moldova în vigoare în domeniul evidenţei contabile, actelor normative şi reglementărilor interne ale BNM de care se va conduce în activitatea sa

       4. Cunoaşterea modalităţii efectuării şi reflectării în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare (monetar-valutare);

       5. Cunoașterea limbii române și limbii engleze (nivel intermediar);

       6. Cunoștințe de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

       1.     Studii post universitare.

 1. Studii superioare în domeniul evidenţei contabile, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare ( aplicabil pentru studiile obţinute în Republica Moldova) în cazul unui calificativ mai mic de 8, condiţia se consideră a fi intrunită dacă candidatul are o experienţă în domeniul solicitat de minim 3 ani (se va adăuga adiţional 2 ani de experienţă la cerinţa minim obligatorie privind experienţa indicată la p.2). Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective. 

             2. Experienţă de minim 1 an în domeniul evidenței contabile sau financiar-bancar;

Principalele atribuții funcționale (versiunea scurtă pentru publicare)

Contabilizarea, analiza și monitorizarea tranzacţiilor privind:

 • operaţiunile cu VMS din portofoliul BNM, CBN, pe piaţa deschisă efectuate de BNM;
 • operațiunile cu credite/ depozite overnight;
 • decontările efectuate de către BNM pentru băncile participante în cadrul decontărilor în lei moldoveneşti  efectuate cu în sistemele de plăți MasterCard şi VISA;
 • operaţiunile de politică monetară  ale BNM (operațiuni de intervenție valutară la vedere și termen etc.);
 • operaţiunile privind gestionarea rezervelor valutare (depozite, plăți/încasări din/în conturile Nostro etc.);
 • operațiunile cu organizațiile financiare internaționale (credite, deservire bancară etc.);
 • operaţiunile de deservire bancara a entităților ce dețin conturi bancare deschise în BNM (bănci, bănci în proces de lichidare, Ministerul Finanţelor etc.) în baza documentelor de plată (MDL, valută străină).

Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală;
 • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
 • Mediu de muncă modern și prietenos;
 • Procese de activitate digitalizate;
 • Flexibilitate în programul de muncă;
 • Pachet salarial competitiv;
 • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 6 iunie 2024.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md. Totodată, aveți posibilitatea să depuneți CV-ul și în format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic la numărul 022 822 158 sau 022-822-245.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografia

1.  Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995 cu modificările ulterioare;

2.  Legea contabilității nr. 113-XVI din 27.04.2007, cu modificările ulterioare.

3.  Legea privind reglementarea valutară nr.62-XVI din 21 martie 2008, cu modificările ulterioare.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0