Concurs pentru selectarea a unei sau câteva companii, care vor realiza lucrări de reparație și construcțieAnunț

pentru selectarea a unei sau câteva companii, care vor realiza lucrări de reparație și construcție

Prezentare generală

 AO „EzzyLink” este o organizație nonprofit, creată la 13 octombrie 2021. Din luna martie 2022, Asociația oferă ajutor umanitar și asistență refugiaților din Ucraina, familiilor social vulnerabile din Republica Moldova, copiilor și persoanelor cu nevoi speciale, populației rome. 

Asociația Obștească EzzyLink, implementează proiectul „Asigurarea nevoilor celei mai vulnerabile populații locale și refugiați din Moldova” susținut financiar de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe.

Acțiunea are scopul de a contribui la îmbunătățirea condițiilor sociale și de trai pentru refugiații din Ucraina și persoanelor social vulnerabile din Republica Moldova.

Una din componetele acestui proiect ține de mici reparații și renovări in Centrele de cazare pentru refugiați.

Pentru implementarea acestei componente, AO EzzyLink va angaja o (sau câteva) companie specializată în prestarea de servicii solicitate, care va efectua lucrările specificate mai jos în încinta Centrului de plasament temporar al strainilor al Inspectoratului General pentru Migrațiune (IGM) al MAI.

Obiectivul

Pentru buna desfăşurare a acestei componentei a Proiectului, compania va elabora conceptul, planul de desfășurare și va implementa serviciilor solicitate.

Responsabilităţi

Pentru realizarea obiectivului contractantul va proiecta și va efectua serviciile solicitate în perioada de implementare a proiectului (pînă la 31.12.2023) şi va fi responsabil de:

 • Elaborarea și implementarea unui plan de efectuarea serviciilor solictate.
 • Efectuarea serviciilor în perioada solicitată
 • Orice alte activităţi relevante.

Produse şi servicii: 

Important!

Toate serviciile solicitate pot fi discutate cu inginerul proiectului, Dl Tudor Ciuciu la telefon: 069113260 până a depune ofertele, sau cu coordonatorul proiectului, Dna Valentina Saimova la 079002699.

Lotul 1:

Servicii de vopsire a gardului (698 mp).

 • Curatarea profilelor metalice L si stilpilor de rugina si vopsea decojita.
 • Vopsirea profilelor si stilpilor.

Servicii de vopsire a balustradelor, usilor, scarilor (175 mp).

 • Curatarea constructiilor metalice de rugina si vopsea decojita.
 • Vopsirea construcțiilor metalice

Servicii de vopsire teava de gaz (62 mp)

 • Curatarea profilelor metalice L si stilpilor de rugina si vopsea
 • Vopsirea profilelor si stilpilor.

Lotul 2:

Servicii de instalare a unei Porti culisante automate la intrarea în zonă protejată.

 • Demontarea porții metalice existente și
 • Instalarea porții noi

Lotul 3:

Servicii de instalare a pavajului pe teritoriul IGM (150 mp)

 • Demontarea pavajului existent și
 • Instalarea pavajului nou

Aspecte organizaţionale:

Contractantul va lucra sub supravegherea directă a Coordonatorului de Programe. Contractantul va lucra în afara oficiului EzzyLink şi va participa la toate şedinţele legate de realizarea sarcinilor.

Candidaţii eligibili:

Entităţile eligibile pentru a participa la acest concurs sunt companiile specializate în prestarea de servicii solicitate. Candidaţii trebuie să demonstreze experienţa anterioară în domeniu.  Companiile pot aplica pentru toate serviciile din toate trei Loturi sau pentru servicii separate.

Cerinţe faţă de oferta financiară:

Contractantul va elabora o ofertă financiară detaliată, cu indicarea costurilor pentru fiecare produs/serviciu per unitate.

Cerinţe specifice faţă de candidaţi:

Experienţă de lucru în prestarea serviciilor solicitate

Cel puţin doi ani de experienţă în domeniul serviciilor solicitate

Abilitatea de a lucra în termeni de timp restrânși

Coordonarea tuturor activităţilor cu persoana responsabilă;

Experienţa pozitivă de lucru cu organizaţii inonprofit este un avantaj.

Candidații vor prezenta:

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită dosarul, care să conţină:

Termene de livrare a serviciilor solicitate;

Ofertă financiară detaliată in MDL, cu indicarea costurilor pentru fiecare produs/serviciu, per unitate/per Lot. (EzzyLink lucrează cu TVA 0)

CV-ul companiei şi/sau alte documente care vor demonstra experienţa în domeniu;

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 25 octombrie 2023.

Dosarul va fi trimis prin poștă electronică la adresa: valentinasaim@gmail.com, sau livrat personal in plic semnat și ștampilat, la următoarea adresă: str. Mitropolitul Bănulescu Bodoni 57/1 of.308 . etaj nr. 3, Chişinău, Moldova.

Articol adaugat de: Silvia Bicenco