Urmareste-ne pe LinkedIn

Anunț pentru reprezentanții societății civile din domeniul voluntariatului

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Ministerul  Educației, Culturii și Cercetării invită reprezentanții societății civile să participe la concursul de selectare a membrilor Comisiei de certificare a instituţiilor gazdă a activităţii de voluntariat.

Comisia de certificare este un organ colegial alcătuit din 11 membri, dintre care 5 reprezentanţi ai organelor administrației publice centrale cu atribuţii în domeniu şi 6 reprezentanţi ai sectorului neguvernamental din domeniul voluntariatului. Mandatul membrilor Comisiei este de 3 ani.

Comisia își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii voluntariatului nr. 121 din 18.06.2010Hotărârii Guvernului nr. 158 din 12.03.2012 cu privire la implementarea Legii voluntariatuluiOrdinului Ministrului Tineretului și Sportului nr. 525 din 15.07.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de certificare şi a modelului Certificatului de instituţie gazdă a activităţii de voluntariat.

Candidații la funcţia de membri ai Comisiei de certificare trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • să fie cetăţeni ai Republicii Moldova;
  • să cunoască limba română;
  • să aibă experiență în activitatea de voluntariat, managementul voluntarilor, promovarea voluntariatului etc.
  • să fi desemnaţi/ recomandați de către organizaţii/instituţii ale societăţii civile cu atribuţii în domeniul voluntariatului.
  • să nu aibă antecedente penale.

Dosarul depus va conține:

  • copia buletinului de identitate;
  • CV-ul candidatului;
  • recomandare din partea a cel puțin două organizaţii/instituţii ale societăţii civile cu atribuţii în domeniul voluntariatului.
  • declarația pe propria răspundere referitoare la lipsa antecedentelor penale.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 30 decembrie 2017ora 17:00, la adresa de e-mail: [email protected] sau la sediul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (Piața Marii Adunări Naționale, 1).

Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md