Invitație la concurs privind construcţia podului peste pîrău și acces la pod din satul Sireţi, raionul Strășeni

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Țara: Republica Moldova

Programul Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI)

Numărul licitației: 33/18 PRRECI

PP&AWPB ref. no.: G 3.4/3.1/ PALB 2018

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, din numele beneficiarilor programului, invită companiile interesate să prezinte oferte pentru participarea la licitaţia privind procurarea lucrărilor civile pentru:

,, Construcţia podului peste pîrău și acces la pod din satul Sireţi, raionul Străşeni”

Setul de documente poate fi procurat după achitarea taxei de participare în valoare de 200 lei pentru fiecare set. Rechizitele bancare sunt urmatoarele:

  • Cont IBAN: MD90TRPIAA145150C15465AC
  • beneficiar: MF-TT Chişinău-bugetul de stat  Unitatea IFAD;
  • cod fiscal: 1008601001038;
  • destinaţia plăţii: p/u setul de documente (cu indicarea localităţii).

Ordinul de plată și cererea de eliberarea a setului de documente urmează a fi expediate la adresa: [email protected].

Modelul cererii poate fi descarcat pe pagina www.ucipifad.md la compartimentul „Achiziții”, concursul 33/18 PRRECI. Ofertele urmează a fi prezentate în plicuri sigilate pînă la data de 25 mai 2018, ora 10:00, iar deschiderea ofertelor va avea loc în aceeaşi zi în incinta UCIP-IFAD (of. 1304)  la ora 10:15.

Întrebările cu privire la licitație pot fi transmise la adresa de email: [email protected]

Unitatea Consolidată pentru implemetarea programelor IFAD (CPIU-IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Procurement specialist, of.  1303, bd. Stefan cel Mare și Sfînt, 162, Chișinău, MD-2004, Republic of Moldova. E-mail: [email protected]

Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.