Fundația Est-Europeană anunță concurs pentru selectarea locaţiei cu scopul desfășurării Conferinței Naționale eTwinning

Fundația Est-Europeană Moldova (FEE) în cooperare cu Ministerul Educației, cu suportul financiar al Comisiei Europene, Guvernului Suediei implementează Programul eTwinning Plus Moldova. Programul eTwinning este parte a Programului Erasmus + al Comisiei Europene și se adresează cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.

În cadrul acestui proiect, Fundația Est-Europeană planifică organizarea Conferinței Naționale eTwinning în data de 16 decembrie 2017.

Scopul solicitării:

Scopul acestui concurs este de a identifica, iar ulterior de a contracta o companie care va oferi servicii de găzduire a evenimentului dar și alimentare a participanților.

Sarcina tehnică:

Sală desfășurare eveniment – capacitatea 85 de personae
Echipamentul necesar: ecran şi proiector, telecomandă proiector, microfon, sunet, suport pentru flipchart
2 pauze de cafea pentru 85 de persoane
1 pauză de prânz pentru 85 de persoane

Aranjamente instituţionale:

Compania selectată va activa în strânsă colaborare cu persoană delegată din partea Fundaţiei Est - Europene pentru rezolvarea situaţiilor de orice gen şi aprobarea tuturor aranjamentelor logistice.

Responsabilităţile companiei:

Va oferi servicii calitative, prestate cu acurateţe și corectitudine respectând obligațiunile contractuale.

Responsabilităţile Fundaţiei Est – Europene:

Va asigura achitarea la timp a plăţii pentru serviciile prestate.

Va sesiza despre reţinerea plăţii pentru servicii, dacă acestea au la bază motive obiective şi justificate.

Va trata cu înţelegere cazurile de forţă majoră în care expertul va întârzia furnizarea produselor sale din motive tehnice, care sunt obiective şi nu depind de el.

Cerinţe de eligibilitate:

Aplicanții trebuie să fie persoane juridice rezidente în Republica Moldova şi să aibă experienţă de cel puţin doi ani în organizarea evenimentelor;
Criterii de selecţie a companiei

  • Experienţa companiei candidate;
    • Oferta financiară pentru prestarea serviciilor solicitate;

Pentru ca ofertele să fie examinate acestea vor include în mod obligatoriu următoarele:

  • CV-ul companiei şi/sau alte documente care atestă experienţa şi calificările necesare pentru îndeplinirea cerinţelor expuse în această cerere de ofertă;
    • Oferta financiară cu prețul în valută națională, TVA la cota zero;
    Prezentarea ofertei:

Oferta va fi prezentată, în limba română/engleză până la data de 24 octombrie 2017, ora 17:00 sub următoarea formă:
• FORMAT ELECTRONIC: Oferta în format electronic va fi expediată la următoarea adresă de e-mail: [email protected] cu mențiunea: Locație Conferința Națională eTwinning;
• FORMAT TIPĂRIT: Dosarul complet se va prezenta la următoarea adresă: str. 31 august 1989, nr. 98, et. 3, Chişinău, MD-2012.

Pe ofertă/plic se va indica următoarea informaţie:
Denumirea proiectului: eTwinning Plus
De la: Numele ofertantului, semnătura directorului şi/sau amprenta ştampilei pe ofertă sau verso-ul plicului;
Denumirea concursului: Concurs pentru identificarea locației desfășurării Conferinţei Naționale eTwinning;
Pentru informaţii suplimentare nu ezitaţi să ne contactaţi: la numerele de telefon 0 800 10 801/068844471 sau la adresa e-mail: [email protected]

Nota: Doar companiile selectate vor fi contactate.

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md