Centrul de Drept al Avocatilor_Concurs pentru angajarea unei companii/trainer care sa presteze servicii de instruire in domeniul advocacy și planificare strategica

Anunț

pentru angajarea unei companii/unui trainer care să presteze servicii de instruire în domeniu advocacy și planificare strategică Concurs

Către: Tuturor celor interesați Publicat site: www.civic.md; www.cda.md
De la: A.O. Centrul de Drept al Avocaților

Adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD 2009

Telefon/fax: 022 240-898

e-mail: [email protected]

Data publicării: 22.09. 2017  

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Avocaților” anunță concurs de angajarea unei companii/unui trainer care să presteze servicii de instruire în domeniu advocacy și planificare strategică. Serviciile de consultanță urmează să fie acordate în perioada Octombrie - Noiembrie 2017.

I.              Prezentare generală

Centrul de Drept al Avocaților (CDA) este o organizație publică fondată în anul 1997. Misiunea CDA este de a implementa proiecte și programe care au drept scop: promovarea drepturilor și obligațiunilor fundamentale ale omului, susținerea educației juridice, asistență legislativă și consultativă, avizarea și expertiza proiectelor de acte normative; dezvoltarea continuă a programelor de instruire precum și a acordarea asistenței persoanelor în nevoie de protecție internațională  - solicitanți de azil, refugiați, beneficiari de protecție umanitară și apatrizi. CDA este partener al Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) din anul 1998. Cu suportul UNHCR, Centrul de Drept al Avocaților implementează programele în susținerea persoanelor în nevoie de protecție internațională.

II.             Termeni de referință pentru angajarea unei companii/unui trainer care să presteze servicii de instruire în domeniu advocacy și planificare strategică

Pentru a contribui la dezvoltarea capacității și abilitării de advocacy și planificare strategică a Centrului  de Drept al Avocaților, se anunță un concurs de selectare a unei companii/organizații de instruire sau traineri certificați în domeniu, care să se implice în planificarea sau dezvoltarea a doua ateliere câte 2 zile pentru bordul organizației, managerii și angajații de pe proiectele implementate de către CDA:

  1. Atelier de lucru pe domeniul Advocacy;
  2. Atelier de lucru pe domeniul planificării strategice a CDA.

Atelierele vor fi axate atât pe aspectele teoretice ale conceptelor de „advocacy” și de „planificare strategică”, cât și pe implicarea practică a participanților în elaborarea unui plan de acțiuni de Advocacy elaborat pe ariile cheie de interes pentru CDA (sustenabilitate financiară, vizibilitate, promovarea drepturilor omului) și a unui plan strategic specific necesităților de dezvoltare ale CDA.

Obiectivul contractului

Asigurarea bunei desfășurări a două ateliere de 2 zile fiecare, pentru circa 7 persoane angajați ai CDA, în următoarele domenii cheie apărarea drepturilor omului și promovarea drepturilor refugiaților.

Advocacy - metode și tehnici, ciclul de advocacy, planificare și strategie de advocacy, instrumente de lucru care vor putea fi utilizate de CDA în Programele sale;

Planificare strategică - esența conceptului, metodologie, rolul planificării strategice pentru buna funcționare a unei organizații, etape în planificarea strategică, elaborarea unui plan strategic pentru programele CDA.

Responsabilitățile companiei/organizației

- Analizarea necesităților de instruire și a ariilor cheie de interes pentru CDA în domeniul advocacy și planificare strategică.

- Elaborarea agendei și selectarea formatorului cu experiență în domeniile propuse.

- Asigurarea unei bune desfășurări a procesului de instruire.

- Evaluarea fiecărui atelier în parte și analiza impactului acestora la sfârșitul procesului de instruire.

- Elaborarea raporturilor finale, inclusiv analiza rezultatelor atelierelor și recomandărilor privind dezvoltarea unui planului de acțiuni de domeniul advocacy și planului strategic al CDA.

Rezultate așteptate:

- Două ateliere de 2 zile

- Instruirea și suport de curs pentru participanții la instruire

- Un plan de acțiuni de advocacy elaborat pe ariile cheie de interes ale CDA

- Un plan strategic elaborat pentru CDA

 - Recomandări

Dosarul va include:

Oferta tehnică:

- Conceptul programului de instruire (pentru fiecare atelier în parte),

- CV-urile trainerilor, cu specificarea domeniilor pentru care vor oferi instruire,

- Informație relevantă despre experiența organizației/trainerilor în domeniul prestării serviciilor de instruire.

Oferta financiară

- bugetul detaliat în lei pentru fiecare atelier și pentru recomandările privind elborarea planului de acțiuni de advocacy pe ariile cheie de interes ale CDA și planul strategic de dezvoltare a CDA pe domeniile de interes.

Planul de activitate:

-       Care va include perioada estimativă în zile pentru analiza necesităților de instruire-desfășurare ateliere-elaborare propuneri pentru planurile de advocacy și dezvoltare strategică CDA.

Perioada de desfășurare a atelierelor și elaborarea recomandărilor Octombrie-Noiembrie  2017.

III.           Modul de prezentare a ofertelor

Documentele Ofertantului puse în plic, sigilat, urmează a fi prezentate până la data de 06.10.2017 la sediul Centrului de Drept al Avocaților pe adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD-2009, ori la adresa de e-mail: [email protected] (pentru informații adiționale, persoana de legătură – Natalia Poștaru, coordonator de proiect – telefon: 022- 240-898).

Ofertele pot fi primite de la curier sau prin poșta sau la adresa de e-mail, dar nu mai târziu de termenul limită de prezentare a ofertelor.

Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului – preț, calitate, experiență și corespunderea cerințelor înaintate.

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md