Asociaţia Obştească Synergetica Eur/Est solicită oferte comerciale pentru servicii echipament tehnic, alimentare și cazare pentru desfășurarea Festivalului Internațional ”Civic Fest 2017: Moldova pentru cetăţeni”

FINAL 1Asociaţia Obştească Synergetica Eur/Est solicită oferte comerciale pentru servicii echipament tehnic, alimentare și cazare pentru desfășurarea Festivalului Internațional ”Civic Fest 2017: Moldova pentru cetăţeni”

Contextul proiectului:

Proiectul ”Civic Fest 2017: Moldova pentru cetăţeni” este realizat de Asociaţia Obştească Synergetica Eur/Est cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei și  Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

Scopul proiectului reprezintă consolidarea rolului societăţii civile prin promovarea şi încurajarea participării tuturor actorilor societăţii, în special, a cetăţenilor obişnuiţi, în cele mai valoroase şi importante inițiative civice pentru o dezvoltare durabilă a ţării.

Proiectul se va desfăşura în luna septembrie 2017.

Obiectivele generale ale proiectului:

 1. Promovarea şi încurajarea excelenţei civice;
 2. Crearea unei platforme civice şi a unui mediu de socializare a tuturor părţilor societăţii civile;
 3. Stimularea şi încurajarea parteneriatelor şi colaborărilor fructuoase dintre actorii societăţii moldoveneşti şi reprezentanţii ONG-urilor, autorităţilor locale, instituţii internaţionale, companii private, cetăţenilor obişnuiţi;
 4. Creşterea activismului şi angajamentul civic prin promovarea celor mai bune practici civice europene;
 5. Promovarea unei culturi de prezentare și de partajare a excelenței civice.

SCOPUL CONCURSULUI

Pentru a contribui la desfăşurarea acestui proiect civic în Republica Moldova, AO Synergetica Eur/Est anunţă un  concurs deschis de  selectare a unei companii cu experienţă în domeniu, care să ofere servicii de alimentare (Lotul 1), cazare (Lotul 2) și echipament tehnic (Lotul 3), în cadrul Festivalului Internațional ”Civic Fest 2017: Moldova pentru cetăţeni”, pentru 29 septembrie, Centrul Summit Events, orele 09.00-18.00 și 30 septembrie, Centrul Shopping Malldova, orele 10.00-19.00.

Sarcina tehnică

Cerinţe Descriere
Pauza de cafea Vor fi servite 2 pauze de cafea pentru 100 persoane, timp de 1 zi (2 pauze de cafea pe 29 septembrie, la Chișinău, Summit Events). Se solicită descrierea detaliată a meniului, cu specificarea costului pentru fiecare poziţie.
Prînz Prînzul-fourchette va fi servit 1 zi, 29 septembrie, la Summit Events pentru 100 persoane. Se solicită descrierea detaliată a meniului, cu specificarea costului pentru fiecare poziţie.
Cazare Vor fi cazate 10 persoane/2 nopți, pe 28-29 septembrie, in camere single.
Echipament tehnic Pe 30 septembrie, la parterul Centrului Shopping Malldova, se va organiza un Târg al ONG-urilor pentru care va fi nevoie de 30 de standuri expoziționale, 60 mese și 120 scaune. Pentru organizare concert se va instala scena/podium de 3mx8m, echipament sunet, microfoane, lumini.
Locaţie Evenimentul se va organiza pe 29 septembrie 2017, la Centrul Summit Events, Chișinău, orele 10.00-18.00, iar pe 30 septembrie, la Centrul Shopping Malldova, Chișinău, orele 10.00-19.00.

 

Obiectivul concursului:

În scopul  organizării si desfăşurării cu succes a primei ediții a festivalului Civic Fest Moldova 2016, la Chişinău, Asociația obștească Synergetica Eur/Est organizează un concurs pentru selectarea ofertelor:

LOTUL 1:

 

Servicii

 

Unitate

 

Pret unitate

 

Pret final USD

Pauza de cafea (2 pauze*100 persoane*1 zi) 1 zi    
Prînz-fourshette (1 prânz*100 persoane*1 zi) 1 zi    
FINAL  

LOTUL 2:

 

Servicii

 

Unitate

 

Pret unitate

 

Pret final USD

Cazare camera single (2 nopți*10 persoane) 10 persoane    
FINAL  


LOTUL 3:

 

Servicii

 

Unitate

 

Pret unitate

 

Pret final USD

Scenă/podium concert (3mx8m) 1    
Standuri expoziționale 1mx2m (30 de standuri) 30    
Mese din plastic 1,50mx0,60m 60    
Scaune din plastic 120    
Echipament tehnic (sunet 10kw, 5 microfoane, lumini). 1    
FINAL  

 

Responsabilităţile companiei/expertului:

 1. Va oferi servicii calitative, oferite cu acurateţe, corectitudine şi conforme standardelor profesionale consacrate şi în timpul rezervat pentru aceasta.  
 2. Va informa în timp util despre imposibilitatea temporară a prestării serviciilor din motive tehnice, cu livrarea serviciilor prevăzute imediat după eliminarea defecţiunilor şi revenirea la normalitate.
 3. Va trata cu înţelegere cazurile de reţinere a plăţii pentru servicii, dacă acestea au la bază motive obiective şi justificate.

Responsabilităţile AO Synergetica Eur/Est

 1. Va asigura achitarea la timp a plăţii pentru serviciile prestate.
 2. Va sesiza expertul despre reţinerea plăţii pentru servicii, dacă acestea au la bază motive obiective şi justificate.
 3. Va trata cu înţelegere cazurile de forţă majoră în care expertul va întârzia furnizarea produselor sale din motive tehnice, care sunt obiective şi nu depind de el.

Cerinţe de eligibilitate

Aplicanții trebuie să fie persoane juridice rezidente în Republica Moldova şi să aibă experienţă  de cel puţin doi ani în domeniul serviciilor de elaborare şi producere media.

Criterii de selecţie a companiei:

 1. Experienţa companiei candidate;
 2. Oferta financiară pentru prestarea serviciilor solicitate;
 3. Termene de livrare a produsului solicitat.

Pentru ca ofertele să fie examinate acestea vor include în mod obligatoriu următoarele:

 1. Oferta cu preţurile companiei (în USD) pentru lotul/loturile pentru care aplică; dacă o companie aplică pentru mai multe loturi, oferta trebuie să fie structurată pe fiecare lot separat.
 2. Mostre de materiale promoţionale sau imagini ale acestora conform celor menţionate în sarcinile tehnice;
 3. CV-ul companiei şi/sau alte documente care atestă experienţa şi calificările necesare pentru îndeplinirea cerinţelor expuse în această cerere de ofertă.

Prezentarea  ofertei:

Oferta va fi prezentată până la data de 20 septembrie 2017, ora 18.00 sub următoarea formă:

 1. FORMAT ELECTRONIC. Oferta în format electronic va fi expediată la următoarea adresă de e-mail: [email protected];
 2. FORMAT TIPĂRIT. Dosarul va include atât oferta tehnică, cât şi cea financiară (în USD).

Dosarul complet se va prezenta personal sau expedia prin poştă la următoarea adresă:

Republica Moldova, MD-2012

Mun. Chişinău, str. Bucureşti, nr.68,

etaj 3, of.314, Chişinău, MD-2012

AO Synergetica Eur/Est

 Pe ofertă/plic se va indica următoarea informaţie:

Pentru: Tudor Ştefan

De la: Numele ofertantului, semnătura directorului şi/sau amprenta ştampilei pe ofertă sau verso-ul plicului.

Denumirea concursului: Concurs pentru selectarea  companiei/experţilor ce oferă prestarea serviciilor echipament tehnic și catering cu indicarea LOT 1, LOT 2 sau LOT 3.

Denumirea proiectului: ”Civic Fest 2017: Moldova pentru cetăţeni”.

Pentru întrebări suplimentare: Tudor Ștefan, director de proiect, la adresa e-mail: [email protected]  sau la numărul de telefon: 0 22 24 02 74.

Proiectul CIVIC FEST este implementat de către Asociația Obștească Synergetica Eur/Est cu suportul oferit de Fundaţia Est-Europeană, din resursele acordate de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md