AO AVE Copiii solicită oferte de prețuri pentru servicii de imprimare

AO AVE Copiii solicită oferte de prețuri pentru servicii de imprimare

Cadrul general

Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei AVE COPIII este o Asociația Obștească care activează în R. Moldova din 1992. Toate activitățile noastre vizează cei mai vulnerabili copii și familii, inclusiv copiii străzii, copiii cu devieri în comportament, precum și copii în situație de vulnerabilitate – de exemplu copiii refugiați și solicitanți de azil.

AO AVE Copiii este partener al Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) din anul 1998. Cu suportul UNHCR, AO AVE Copiii implementează Proiectul „Asistența socială, medicală, educațională pentru refugiați și solicitanți de azil în Moldova”.

Context
În perioada 1 octombrie 2017 – 31 octombrie 2017, AO AVE Copiii desfășoară ateliere pentru dezvoltarea capacității profesioniștilor din domeniul implementării indexului de incluziune școlară implicați în lucru cu copiii solicitanți de azil și beneficiari protecție internațională.

Scopul general al anunțului

AO AVE Copiii va selecta o companie care va presta servicii de imprimare și copertare în mun. Chișinău.  Compania selectată și contractată va executa contractul în perioada 20.09.2017 – 01.10.2017.

Sunt solicitate următoarele servicii:

- 30 de unități - imprimare color (față și verso) a câte 100 pagini fiecare, format A4, hârtie albă - 80 g/m2;

- 30 de unități - eurocopertare cu spirale din PVC, plus peliculă cu dimensiunea A4 față și carton cu dimensiunea A4 spate.

Oferta trebuie să includă:

Prețul pentru imprimare 1 unitate - în MDL;

Prețul pentru copertare 1 unitate – în MDL, inclusiv pelicula și carton.

Oferta trebuie să indice prețurile la TVA cota 0 (proiectul este scutit de TVA, AO AVE Copiii va oferi toate documentele confirmătoare în acest sens).

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 19 septembrie 2017, ora 17.00 (ora locală).
*Ofertele depuse după termen nu vor fi examinate.

Ofertele trebuie prezentate în format electronic și expediate prin e-mail la adresa – [email protected] cu mențiunea: „Ofertă de prețuri pentru servicii de imprimare”.

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md