Institutul European de Studii Politice din Moldova (IESPM) anunţă un concurs pentru selectarea audienţilor programului de instruire din anul 2018

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Pe parcursul anului 2018, IESPM va organiza trei seminare internaţionale în Chişinău, cu o durată de trei zile fiecare - în martie, mai/iunie și octombrie (datele exacte urmează a fi comunicate ulterior). La încheierea programului de instruire, audienţii IESPM vor participa la Forumul Mondial pentru Democraţie, ediția a VII-a, organizat de către Consiliul Europei și autoritățile franceze la Strasbourg, Franţa, în toamna anului 2018 (tradițional, în luna noiembrie).

În cadrul celor trei seminare vor fi abordate subiecte esențiale ce țin de provocările și oportunitățile pe care le presupune procesul de transformare democratică, modernizare și integrare europeană a Republicii Moldova: calitatea democrației reprezentative, funcționarea instituțiilor democratice, reformele socio-economice, responsabilizarea clasei politice, rolul sectorului asociativ, etc.  

Audienţii IESPM vor avea prilejul să facă cunoştinţă cu viziunile unor experţi internaționali și naționali notorii, referitoare la procesul de democratizare în ţările din Europa de Est și la standardele și procesele din Uniunea Europeană. Nivelul înalt și popularitatea seminariilor organizate de către IESPM se datorează actualității tematicilor discutate, profesionalismului și calității experților invitați, precum și caracterului interactiv al dezbaterilor, care favorizează comunicarea eficientă, schimbul de opinii şi experienţă între participanţi și invitați.

Audienţii IESPM sunt selectaţi printr-un concurs care se desfăşoară în două etape. În prima etapă, candidații vor completa un formular, pe care îl vor expedia pe adresa de e-mail a persoanei de contact din cadrul IESPM. În etapa a doua a concursului, persoanele selectate în baza formularelor de aplicare vor fi invitate (selectiv, în conformitate cu rezultatele evaluării) la un interviu. Candidaţii care vor susţine cu succes procesul de selectare, vor semna un Acord de Participare la activitățile IESPM. Audienţii care vor absolvi cu succes programul IESPM vor obţine Diploma de Participare, certificată de Secretarul General al Consiliului Europei şi Directorul Executiv IESPM.

Candidații eligibili pentru programul IESPM sunt persoane care:

  • au demonstrat progrese profesionale importante în unul din următoarele domenii: activitate politică, administraţie publică centrală sau locală, mediu academic, sector asociativ, business, mass-media, justiţie;
  • au o atitudine civică activă, fiind vizibili în spaţiul public;
  • au vârsta între 23 și 35 de ani (în cazuri de excepție – până la 40 de ani sau mai puțin de 23);
  • vor aplica cunoştinţele obţinute în cadrul activităţilor profesionale desfășurate;
  • posedă fluent limba engleză.

Persoana care recomandă îşi asumă responsabilitatea pentru delegarea audientului la lucrările seminarelor şi trebuie să fie disponibilă, în caz de necesitate, să ofere comisiei de selectare unele informații suplimentare despre candidat.

Pentru organizarea activităţii IESPM în cadrul Forumului Mondial al Democrației al Consiliului Europei și deplasării la Strasbourg, Franța, audienţii selectaţi de a participa la acest Forum, conform unei cote stabilite de Consiliul Europei, vor acoperi o parte din cheltuieli în sumă de 150 euro fiecare.

Download formular de aplicare

Vă rugăm să transmiteţi formularul de aplicare completat până pe data de 31 ianuarie 2018

la adresa de e-mail [email protected]

Pentru informații suplimentare puteți apela: +373 69799695
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.