AO Centrul de Consultanță în Afaceri anunță oportunitate de co-finanțare a inițiativelor orientate spre fortificarea capacităților de export și identificarea piețelor noi de desfacere pentru/ colectorii / procesatorii de pomușoare

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Oportunitate de fortificare a capacităților de export și identificarea piețelor noi de desfacere pentru producătorii / colectorii / procesatorii de culturi bacifere (pomușoare) din Republica Moldova

Pentru a contribui la dezvoltarea sectorului de pomușoare din Republica Moldova, Fundația HEKS- Moldova a inițiat implementarea proiectului „Îmbunătățirea productivității și accesul la piață a producătorilor de pomușoare”, care planifică de a  avea ca beneficiari peste 1200 de producători de pomușoare din Centrul și Nordul Republicii Moldova.

Unitatea de implementare a proiectului este AO Centrul de Consultanță în Afaceri. Metoda de abordare în procesul de implementare va fi principiul M4P (Making Markets Work for the Poors), adică facilitarea schimbărilor în sistem prin conlucrarea strânsă dintre proiect și jucătorii de pe piață (procesatorii, intermediarii si exportatorii, depozitele frigorifice, rețelele de magazine, instituțiile statului, instituțiile de învățământ cu profil agricol, instituții financiare și de micro-finanțare, asociații și federații de producători agricoli, etc.).     

Descrierea oportunității

Pentru a stimula dezvoltarea exportului de fructele moi (pomușoare) și a produselor din acestea (procesate – gemuri, dulcețuri, amestecuri, uscate, congelate, etc), proiectul Îmbunătățirea Productivității și Accesul la Piață a Producătorilor de Pomușoare va susține dezvoltarea durabilă a jucătorilor din sector, care intenționează să exporte sau deja exportă fructele moi și produsele din acestea.  

Întrucât spectrul de produse și direcții posibile de asistență este larg, iar inițiativele și necesitățile jucătorilor sunt diferite (ținând cont de fazele diferite ale afacerilor), unitatea de implementare a proiectului AMIB va analiza orice inițiativă, formulată și expediată în adresă unității, conform cerințelor de bază menționate mai jos.

Scopul acestei activități este de a stimula exportul de pomușoare și dezvoltarea noilor canale de export, dar și întărirea capacităților organizatorice și manageriale ale punctelor de colectare / exportatorilor din Republica Moldova.

Cerințele de bază față de inițiative exprimate

Beneficiari:

 1. Companiile procesatoare (pomușoare uscate, congelate, în stare proaspătă, amestecuri, gemuri, sucuri)
 2. Puncte de colectare (companii care colectează fructele moi, centralizat, le pre-răcesc cu scopul de a le comercializa ulterior / distribuitori)
 3. Exportatori (companii care colectează descentralizat (fără a avea puncte de colectare) și exportă fructele moi) ocazional

Exemple de Inițiative spre co-finanțare:

 1. Elaborarea pachetului de documente pentru asigurarea procesului de colectare (cerințe tehnice, de calitate, descrierea proceselor, certificare, contracte dintre punct de colectare și furnizori, etc)
 2. Achiziții de echipamente mici pentru asigurarea procesului de colectare (lăzi, sacoșe, etc)
 3. Facilitarea accesului la informații de contact ale fermierilor (datele de contact ale membrilor și non-membri ai Asociațiilor de profil)
 4. Prelevarea probelor pentru analiza acestora (substanță uscată, toxine etc.) conform cerințelor pieței de desfacere
 5. Participarea în expoziții și târguri, pentru penetrarea piețelor noi (facilitarea negocierilor dintre vânzător-cumpărător)
 6. Expertiză specializată de către reprezentanții sectorului de bacifere din piața țintită (de exemplu: aspectele post-recoltei unei anumite specii de arbuști fructiferi, pentru o viață de raft maximală)
 7. Alte inițiative

Mărimea co-finanțării

Inițiativele vor fi co-finanțate în valoare de maximum 50% din suma investiției. Totodată, bugetul maximal al liniei de asistență pentru fortificare a capacităților de export și identificarea piețelor noi de desfacere pentru producătorii / colectorii / procesatorii de culturi bacifere (pomușoare) din Republica Moldova este de 80000 MDL.

IMPORTANT

Un element obligatoriu pentru eligibilitatea Cererii de co-finanțare, este demonstrația faptului de achiziție de-facto a producției (sau intenției de achiziție – prin Contract) de la un număr de minim 5 fermieri.

Vor avea avantaj beneficiarii care demonstrează achiziția fructelor moi (pomușoarelor) de la fermierii mici (1 ha și mai puțin).

În urma analizei Cererii completate de către beneficiar, unitatea de implementare AMIB poate solicita de la acesta prezentarea următoarelor documente:

2

Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii

3

Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice

4

Declaraţia pe propria răspundere privind veridicitatea datelor și documentelor prezentate.

5

Copia raportului financiar pentru anul precedent celui de gestiune.

6

Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor fată de bugetul public național sau local, eliberat de inspectoratele fiscale teritoriale, sau după caz, copia acordului de reeșalonare a datoriilor, încheiat în modul stabilit

Documente justificative care confirmă efectuarea investiției

7

Copia facturilor fiscale/ de expediție/

8

Copia declarațiilor vamale de import şi a invoice-urilor (facturi fiscale externe) (după caz)

9

Copia contractului privind achiziționarea,  produselor/utilajelor/echipamentului/serviciilor

10

Copia ordinului de plată privind achitarea costului tehnicii, utilajului, echipamentului şi instalațiilor specificate

Documente justificative care confirmă achiziția (intenția)  fructelor (producției)

11

Copiile facturilor fiscale / actelor de achiziție / contracte dintre beneficiar și fermieri

     

Procesul de depunere al actelor

Entitățile interesate vor obține un draft al Cererii de co-finanțare, prin contactarea persoanei responsabile din cadrul CCA și o vor expedia la adresele:

[email protected]

[email protected]

Persoană responsabilă din cadrul CCA -  Sergiu IPATII, Coordonator Proiect Acces la Piață

Telefon: +373 68679859 / e-mail: [email protected]

Data limită:

Procesul de înregistrare a cererilor începe la 10 februarie 2018 și se încheie la 31 martie 2018.

Etapa de finanțare începe nu mai devreme de Aprilie 2018 și se va încheia nu mai târziu de 30 septembrie 2018.

Etapele de depunere a cererilor și analiză a acestora:

 1. Depunerea cererii de către compania interesată în oportunitate
 2. Analiza cererii de către echipa CCA
 3. Faza de întrebări suplimentare / răspunsuri / precizări
 4. Semnarea contractului de co-finanțare (în caz de acceptare)
 5. Implementarea activității (în caz de acceptare)
 6. Monitorizarea rezultatelor și evaluarea impactului (în caz de acceptare)

Toate cererile depuse reprezintă rezultatul muncii intelectuale a companiei care le va expedia. CCA respectă drepturile de autor și nu va face publice / transmite părților terțe materialele recepționate.
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.