Banca Națională a Moldovei anunță concurs repetat pentru funcția de economist principal pe durată determinată responsabil de statistica conturilor internaționale

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Cerințe minime obligatorii:

1. Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic (preferabil statistică, finanțe sau relații economice internaționale) cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;

2. Abilități bune de analiză economică, înțelegerea tendințelor și politicilor economice din Republica Moldova și în lume;

3. Abilități excelente de comunicare în scris, capacitatea de a produce materiale analitice bine articulate;

4. Cunoașterea generală a principiilor și practicilor statistice, a sistemului statistic național, a conturilor internaționale;

5. Cunoașterea limbii de stat și ruse, cunoașterea limbii engleze la un nivel avansat (cel puțin B2);

6. Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office.

Competențe comportamentale:

- Autonomie, responsabilitate, capacitate de respectare a termenelor limită;

- Spirit de inițiativă și de soluționare a problemelor;

- Atenție la detalii, acuratețe;

- Amabilitate, adaptabilitate, capacitatea de a lucra în echipă și într-un mediu divers.

Nu sunt obligatorii, dar constituie avantaj următoarele calificări:

- Studii de masterat;

- Experiența de lucru într-o instituție financiară, statistică, științifică, think-tank;

- Posedarea metodelor analitice cantitative și a tehnicilor de modelare;

- Posedarea fluentă a limbii ruse și a limbii engleze (cel puțin la nivelul C1, în special exprimarea scrisă);

- Experiența de lucru cu aplicațiile moderne de vizualizare a datelor;

- Experiența de lucru cu aplicațiile de editare a publicațiilor (de tipul Miktex etc.).

Principalele atribuții:

- Contribuie la publicațiile subdiviziunii, în particular publicația trimestrială “Conturile internaţionale ale Republicii Moldova” și “Anuarul statistic al conturilor internaționale ale Republicii Moldova”;

- Participă la elaborarea Raportului anual al BNM, compartimentele: „Conturile internaționale ale Republicii Moldova” şi „Evoluția și structura datoriei externe”;

- Elaborează diverse materiale analitice, informative și metodologice, în limba de stat și engleză;

- Colectează și analizează date și informații socio-economice dintr-o varietate de surse;

- Actualizează compartimentele relevante ale bazei de date interactive a BNM;

- Înaintează propuneri în vederea perfecţionării metodelor de analiză şi compilare a conturilor internaţionale, participă la actualizarea lor;

- Examinează și propune îmbunătățiri la proiecte de politici economice, programe, inițiative legislative;

- Participă la dezvoltarea sistemului informațional de colectare și prelucrare a statisticii conturilor internaţionale.

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online (http://www.bnm.md/ro/content/cv-online) sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru se aplică.

Termenul limită de depunere a CV-urilor: 31.10.2018

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Desfășurarea concursului va avea loc după cum urmează:

1) Test la calculator în privința utilizării aplicațiilor Microsoft Office;

2) Test scris de analiză a statisticii sectorului extern și de limbă engleză;

3) Interviu profesional: Comisia de examinare va evalua modul în care candidatul răspunde criteriilor referitoare la cunoştinţele de specialitate, aptitudinile profesionale și competențele comportamentale.

Datele privind susţinerea probelor de concurs vor fi stabilite de comisia de examinare şi vor fi comunicate prin e-mail candidaţilor.

BIBLIOGRAFIA:

1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;

2. Legea cu privire la statistica oficială nr. 93 din 26.05.2017;

3. Regulamentul (CE) nr. 223/2009 privind statisticile europene din 11.03.2009;

4. Codul de practici al statisticilor europene, ediția din 28.09.2011;

5. Manualul “Balanța de plăți și poziția investițională internațională”, ediția a VI-a (2009), Fondul Monetar Internațional;

6. Conturile internaționale: metodologia de compilare și baza informațională (http://www.bnm.md/ro/content/conturile-internationale-metodologia-de-compilare-si-baza-informationala)
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.