Concurs pentru selectarea unui consultant în vederea elaborării cadrului normativ privind stabilirea unui regim de autogestiune financiar-economică a instituțiilor de învățământ profesional tehnic

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării este actualmente plenar angajat în punerea în aplicare a prevederilor Codului educației al Republicii Moldova, în realizarea prevederilor Planului de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, în implementarea Strategiei de dezvoltare a învățământului vocaţional/tehnic pe anii 2013-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei „Moldova 2020”, care prevăd măsuri de eficientizare a managementului financiar-economic a instituțiilor de învățământ profesional tehnic.

În conformitate cu prevederile Codului educației al Republicii Moldova, art. 145 alin (5) “Instituţiile de învățământ profesional tehnic, superior şi de formare continuă funcţionează în regim de autogestiune financiar-economică şi pot desfăşura activităţi economice, în conformitate cu legislaţia în vigoare”. Prin Hotărârea Guvernului nr 1077/2016 “instituţiilor publice de învățământ profesional tehnic”, a fost aprobat Regulamentul privind finanţarea în bază de cost per elev a instituţiilor publice de învățământ profesional tehnic. Modalitatea de aprobare a statelor tip de personal a instituțiilor de învățământ profesional tehnic este reglementat prin ordinul nr 661/2016.

Termeni de referință

În acest context, obiectivul general inclus în Termenii de Referinţă pentru Consultant este de a oferi suport metodologic, ghidare, asistenţă Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetăriiîn vederea stabilirii unui regim de autogestiune financiar-economică a instituțiilor de învățământ profesional tehnic.

Candidații interesați vor prezenta o scrisoare de motivare precum și un CV din care să reiasă experiența de lucru relevantă, precum și o ofertă financiară (nr. zilelor de consultanță per total și pentru fiecare sarcină în parte, mărimea onorariului pentru o zi de consultanță, în Euro, brut cu toate taxele contractantului și contractorului) până pe data de 4 iunie 2018 la următoarea adresă de e-mail a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării:

[email protected]

[email protected]

și în copie Agenției Austriece pentru Dezvoltare:[email protected] .

Alte articole de acest autor:
Author: Gincu Silviu
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.