Banca Națională a Moldovei angajează economist coordonator (durată determinată) cu funcția de supraveghere bancară pe teren

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Cerințe minime obligatorii:

1) Studii și experiență:

- Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;

- Cunoașterea cadrului de supraveghere bancară din Republica Moldova;

- Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații;

- Cunoaşterea limbii române și limbii engleze la nivel avansat;

- Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office.

2) Competențe comportamentale:

- Orientare către performanță;

- Comunicare eficientă;

- Cooperare;

- Integritate organizațională;

- Gândire conceptuală.

Va constitui un avantaj:

- Experienţă profesională de cel puțin 1 an în domeniul financiar-bancar.

Principalele atribuții:

1.      Evaluează riscul de credit asociat portofoliului de credit al băncii;

2.      Efectuează controale complexe şi tematice a activităţii băncilor legate cu supravegherea bancară şi înaintează propuneri conform rezultatelor controalelor;

3.      Efectuează controlul respectării de către bănci a cerinţelor Legii privind activitatea băncilor, Legii privind societăţile pe acţiuni, precum şi ale altor acte normative în domeniul supravegherii bancare;

4.      Analizează rezultatele controalelor şi propune măsuri de înlăturare a neajunsurilor constatate.

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor este: 30.04.2018.

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici: http://www.bnm.md/ro/content/cv-online, sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Desfășurarea concursului va avea loc după cum urmează:

1)      Interviul profesional: Comisia de examinare va evalua modul în care candidatul răspunde unor criterii referitoare la cunoştinţe de specialitate şi capacitatea de analiză şi sinteză a candidatului. De asemenea, va fi testat verbal a cunoştinţele de limbă engleză.

2)      Test IT (scris) se desfăşoară prin susţinerea unui test (în formă scrisă) în domeniul tehnologiilor informaționale care va include întrebări generale în acest domeniu.

Datele privind susţinerea probelor de concurs vor fi stabilite de comisia de examinare şi vor fi comunicate prin e-mail candidaţilor.

TEMATICA:

-        Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a Moldovei;

-        Cadrul legal al activității bancare în Republica Moldova;

-        Riscurile specifice și Profilul de risc al băncilor.

Recomandăm insistent studierea bibliografiei de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

BIBLIOGRAFIA:

-        Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;

-        Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017;

-        Legea Societăților pe acțiuni nr.1134 din 02.04.1997;

-        Regulamentul cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale, aprobat prin HCA al BNM nr.231 din 27.10.2011;

-        Regulamentul cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc, aprobat prin HCA al BNM nr. 269 din 17.10.2001;

-        Regulamentul cu privire la lichiditatea băncii, aprobat de CA al BNM, proces - verbal nr. 28 din 08.08.1997

-        Ghidul privind procedurile și metodologiile comune pentru procesul de supraveghere și evaluare (SREP)


Organizații vizate: Banca Nationala a Moldovei (BNM) |Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.