Anunțuri de Angajare

Specialist relații internaționale

A N U N Ț

cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea

funcției vacante în cadrul instituției publice

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură

 

 1. Denumirea funcției: specialist relații internaționale Direcția relații externe, comunicare și raportare
 2. Condiții obligatorii de participare:
 • - cunoașterea   limbii engleze (nivel avansat) și o altă limbă de circulație internațională;
 • - studii superioare, de licență sau echivalente în domeniul relațiilor internaționale, diplomatice sau alte domenii conexe;
 • - cunoașterea la nivel de utilizator a programelor Microsoft Word/Excel/Power Point;
 • - abilitatea de a forma și dezvolta relații eficiente cu partenerii de dezvoltare.
 1. Atribuțiile de serviciu conform fișei de post:
 • - elaborează calendarul anual privind acțiunile pe segmentul relațiilor externe;
 • - perfectează încheierea de acorduri de colaborare, protocolare cu alte instituții și organisme internaționale/naționale cu atribuții în domeniul subvenționării; 
 • - întocmește programele vizitelor oficiale în Moldova ale delegațiilor străine invitate de AIPA;
 • - pregătește acțiuni de protocol, delegații din străinătate, sesiuni de informare privind desfășurarea colaborării/programelor internaționale;
 • - pregătește și gestionează pagina oficială web în varianta engleză, precum și menține și dezvoltă rubrica ”cooperare internațională” .
 1. Documentele obligatorii ce urmează a fi prezentate:
 • - curriculum vitae;
 • - copia buletinului de identitate;
 • - copia carnetului de muncă;
 • - copiile diplomelor și a certificatelor ce confirmă studiile/calificarea;
 • - copia livretului militar (după caz);
 • - cazier judiciar (inițial este posibil de prezentat declarația pe propria răspundere);
 • - certificat medical (poate fi prezentat și după promovarea concursului).
 1. Termenul limită de depunere a dosarului la angajare: 19 octombrie 2017
 2. Date de contact: Secretar al Comisiei – Țepordei Snejana

Tel: (022) 221-898

E-mail: [email protected]

 

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md

Find us on Google+
Google