hackathon

Devino formator în domeniul electoral!

Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lângă Comisia Electorală Centrală caută persoane care își doresc să devină traineri/formatori în domeniul electoral.

Trainerii/formatorii vor fi formați și certificați de către CICDE. Ulterior, aceștia vor fi antrenați în procesul de instruire a funcționarilor electorali și a altor categorii de beneficiari[1].

CRITERIILE DE SELECŢIE A TRAINERILOR/FORMATORILOR

Orice persoană interesată, care îndeplinește cumulativ următoarele CONDIŢII, poate participa la selecția pentru a fi pregătit în calitate de trainer/formator în domeniul electoral:

 1. Studii superioare de licență sau echivalente preferabil în unul dintre domeniile: Științe Politice, Științe administrative, Pedagogie, Educație civică, Drept sau alte domenii conexe. Studiile de masterat/doctorat se consideră un avantaj;
 2. Abilități de comunicare eficientă cu grupuri eterogene de participanți;
 3. Abilități de lucru în echipă și independent;
 4. Responsabilitate, flexibilitate, punctualitate;
 5. Capacitatea demonstrată de a preda/ facilita în limba română și/sau rusă;
 6. Abilități de lucru la calculator (Word, Excel, Outlook, Internet etc.);
 7. Disponibilitate de deplasare în interiorul țării și lucru în calitate de trainer/formator;
 8. Disponibilitate de a participa în perioada 6-8 octombrie 2018 la seminarul de formare de formatori în domeniul electoral care se va desfășura în mun. Chișinău;
 9. Disponibilitate de a pregăti tema pentru acasă (o sesiune de instruire)  de a o prezenta în una din zilele de 11, 12 sau 13 octombrie 2018.  

Se consideră, de asemenea, avantaje pentru candidați:

 1. Experiență în calitate de trainer în domeniul educației civice și electorale, alegeri etc (se va indica nr. de ore de facilitare);
 2. Cursuri de formare în domeniul instruirii/calificare profesională;
 3. Activitatea anterioară în calitate de membru al consiliului electoral de circumscripție, biroului electoral al secției de votare, reprezentant al concurentului electoral în organele electorale sau observator național.

ÎNSCRIERE ÎN CONCURS

Persoanele interesate sunt rugate să:

 • expedieze Curriculum  Vitae cu specificarea a 3 persoane de referință și a datelor de contact, inclusiv e-mail. La CV se vor anexa copii de pe diplomele de studii (licență, master, doctorat) și certificatele care atestă formarea în domeniul instruirii și calificării profesionale, după caz;
 • expedieze scrisoarea de motivare din care să reiasă:
 1. experiența deținută (număr de ore facilitate, activitate în organele electorale etc.)
 2. întrunirea competențelor solicitate cu exemple relevante (pct. 2-6 din CRITERIILE DE SELECŢIE A TRAINERILOR)
 3. confirmarea disponibilității indicată la pct. 7-9 din CRITERIILE DE SELECŢIE A TRAINERILOR
 4. motivarea pentru aplicarea la concurs.

Dosarul va fi expediat prin e-mail la adresa marcela.rosca@cicde.md. În titlul mesajului se va indica „Formare formatori CICDE 2018”.  

PROCEDURA DE SELECȚIE

Selecția trainerilor/formatorilor se va realiza în două etape:

 1. Evaluarea dosarelor depuse. Se va lua în considerare întrunirea condițiilor de calificare la concurs. Doar candidații selectați vor fi contactați.
 2. Participarea la seminarul de formare a formatorilor și obținerea calificativului „admis” în urma evaluării cunoștințelor teoretice în cadrul unui test de evaluare inițială (pentru pregătire consultați sursele bibliografice), a implicării active pe parcursul instruirii și a abilităților practice demonstrate în cadrul evaluării individuale. 

Alimentația și materialele de instruire sunt oferite de organizatori.

Selecția se va realiza cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerație a specificului domeniului de activitate a CICDE.

SARCINILE DE BAZĂ ALE TRAINERILOR/ FORMATORILOR ÎN DOMENIUL ELECTORAL

-Pregătirea pentru seminar;

-Facilitarea seminarului în conformitate cu agenda și planurile sesiunilor oferite de CICDE;

-Verificarea testelor de evaluare și întocmirea/ completarea/ elaborarea documentației necesare în vederea evaluării participanților și raportării asupra instruirii.

TERMEN LIMITĂ pentru depunerea dosarelor: 25 septembrie 2018, ora 24:00.

PERSOANĂ DE CONTACT:

Marcela Roșca, e-mail: marcela.rosca@cicde.md, tel.:068818086. 

BIBLIOGRAFIE 

Listă bibliografică pentru ToT

Glossar de termeni electorali
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.