hackathon

Termen extins:: Concurs de selectare a coordonatorilor locali voluntari în vederea monitorizării procesului decizional la nivel local

Ref: 1 din 05.04.2016

În perioada 1 februarie 2016 – 31 octombrie 2016, Asociația Promo-LEX desfășoară Proiectul ”Dezvoltarea cetățeniei active prin participarea la nivelul comunităților locale”. Proiectul este susținut financiar de Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, prin Programul de Granturi pentru Democrație, Contract de Grant SMD700-16-GR108.

Contextul proiectului:

Implicarea comunitară, responsabilitatea socială, precum și ”alfabetizarea” politică reprezintă principalii piloni ai conceptului de educație pentru cetățenie activă. Subiectul responsabilității sociale și implicarea tinerilor în viața comunității sunt parțial reflectate în curriculumul de educație civică predat în școli, cu atât mai puțin educația politică. Astfel, singura oportunitate de a dobândi cunoștințe și abilităţi specifice conceptului de educaţie pentru cetăţenie activă rămâne a fi educația non-formală, fie prin intermediul familiei, fie prin implicarea tinerilor în activităţile organizaţiilor societăţii civile, a comunității, a partidelor politice etc.

Implicarea comunitară reprezintă scopul educației pentru cetățenie activă, iar prin acest proiect, Asociaţia Promo-LEX îşi propune să contribuie la dezvoltarea culturii civice a tinerilor în vederea conștientizării rolului lor ca cetățeni activi, capabili să utilizeze cele mai bune practici de implicare comunitară, dar și să identifice noi forme de implicare și acțiune pentru a influența viața politică.

Proiectul prevede realizarea unui studiu despre experiența Republicii Moldova în dezvoltarea și promovarea cetățeniei active, analiza bunelor practici și a instrumentelor folosite de instituțiile publice, instituțiile de învățământ și organizațiile neguvernamentale în vederea dezvoltării cetățeniei active, analiza oportunităților și instrumentelor disponibile implicării tinerilor, metodele de dezvoltare a cetățeniei active în rândul tinerilor, în special, și în comunitate, în general, formularea recomandărilor cu privire la instrumentele și mecanismele necesare dezvoltării cetățeniei active în Republica Moldova etc.

În baza recomandărilor care vor fi formulate în studiu, echipa de implementare a proiectului va elabora mecanisme de implicare a tinerilor în monitorizarea procesului decizional la nivel local. Astfel, 24 de tineri voluntari și 12 coordonatori locali vor fi ulterior instruiți în cadrul unei școli de vară care va avea drept scop „alfabetizarea” politică a acestora, familiarizarea cu metodele și oportunitățile de implicare comunitară și monitorizare a procesului decizional la nivel local etc. Studiul realizat de către experți va fi prezentat public la sfârşitul lunii mai, iar rezultatele implicării celor 12 grupuri în monitorizarea activităţii autorităţilor pblice locale vor fi prezentate atât la nivel local, la sfârșitul fiecărei luni de monitorizare, precum și la nivel național, la sfârșitul proiectului. 

Obiectivul Concursului

Asociația Promo-LEX anunță concurs de selectare a Coordonatorilor locali pentru implementarea proiectului „Dezvoltarea cetățeniei active prin participarea la nivelul comunităților locale” în 12 localități de pe teritoriu Republicii Moldova (cu excepția regiunii Transnistrene). În urma concursului vor fi selectați 12 Coordonatori Locali care împreună cu voluntarii selectați de către aceștia și în colaborare cu Asociația Promo-LEX, vor monitoriza procesului decizional la nivel local.

Candidați eligibili

În cadrul concursului pot participa reprezentanți ai societății civile (ONG locale sau naționale) sau persoane active la nivel local, interesate de promovarea activismului și participării civice în general și de promovarea cetățeniei active.

*Persoanele care sunt angajate în cadrul administrației publice locale nu pot participa în cadrul acestui concurs!

Termen de colaborare
Coordonatorii locali vor monitoriza administrația publică locală timp de 3 luni (august-octombrie), în calitate de voluntari.

Atribuții Coordonatori locali

 • Selectarea și organizarea unui grup de 2-3 voluntari la nivel de comunitate;
 • Participarea la sesiunile de instruire organizate de Promo-LEX în cadrul școlii de vară (sfârșitul lunii iunie, începutul lunii iulie);
 • Planificarea și coordonarea logistică a monitorizării și prezentării publice a rapoartelor de monitorizare (identificare spațiu, stabilirea contactelor relevante, etc.);
 • Monitorizarea procesului decizional la nivel local, precum și activitățile altor instituții publice locale;
 • Stabilirea unei relații de cooperare cu autoritățile publice locale;
 • Documentarea activităților realizate în cadrul monitorizării;
 • Prezentarea publică a trei rapoarte de monitorizare la nivel de comunitate (sub forma dezbaterilor publice, ședințe publice, campanii de informare etc.);
 • Elaborarea rapoartelor de activitate și transmiterea lor către Asociația Promo-LEX;
 • Participarea la prezentarea finală a proiectului (or. Chișinău).

Cerințe față de candidați

Experiență:

 • experiență de lucru/voluntariat în organizarea evenimentelor la nivel local/în comunitate (obligatoriu);
 • experiență în colaborarea cu autoritățile publice locale (va constitui un avantaj);
 • experiență în colaborarea cu organizațiile neguvernamentale (va constitui un avantaj);

Competențe și abilități:

 • cunoașterea specificului comunității și a problemelor locale;
 • abilități de utilizare a internetului și a calculatorului;
 • abilități excelente de interacțiune şi comunicare;
 • abilitatea de a lucra în echipă;
 • abilități organizatorice;
 • non-partizanat politic (condiție obligatorie).

Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați: Candidații vor prezenta Formularul de Participare completat – formularul este atașat.

Formularul de aplicare trebuie expediat prin e-mail la adresa irina.corobcenco@promolex.md  cu mențiunea “Pentru poziția de Coordonator local-educație cetățenească”. Descarcă aici.

Data limită pentru depunerea formularelor de participare: 03.05.2015, ora locală 18:00.

Evaluarea Candidaților
Evaluarea dosarelor se va efectua în 2 etape: 
La prima etapă, dosarele de aplicare vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele stipulate mai sus.
Aplicanții preselectați vor fi invitați la cea de-a doua etapă: interviul.
La interviu vor fi invitate doar persoanele preselectate.

Pentru informații suplimentare: 
Irina Corobcenco, Asistent Proiect
Asociația Promo-LEX
Tel: (+373 22) 310945 / GSM: 069388065
e-mail: irina.corobcenco@promolex.md   
www.promolex.md
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.