Trainer in domeniul primului ajutor premedical

Prezentarea generală:
Societatea de Cruce Roșie din Moldova (SCRM) este una dintre cei 192 de membri ai Federației Internaționale a Societăților Naționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie (IFRC).
SCRM are 16 filiale regionale, 504 organizații primare, 280 728 de membri și aproximativ 1 300 de voluntari activi care oferă sprijin umanitar populației afectate în situațiile de urgență.
Misiunea SCRM este de a preveni și a atenua suferința umană și de a proteja demnitatea umană, fără nicio discriminare în bazăde naționalitate, rasă, gen, convingeri religioase sau politice.
SCRM a obținut în 2011 Certificatul European de Prim Ajutor pentru implementarea Cursului de Prim Ajutor de Bază de către Societatea Națională. În 2021, Centrul Mondial de Referință pentru Acordarea Primului Ajutoral IFRC (GFARC) a lansat Instrucțiunile Internaționale de Acordare a Primului Ajutor, Resuscitare și Instruire, precum și Atestarea Internațională de Acordare a Primului Ajutor (IFAA).
Termenii generali șirelațiile de muncă:
Contract: loc de muncă cu normă întreagă pe un termen de doi ani cu o posibilă ulterioară prelungire.
Locația: Chișinău, cu vizite în teren
Perioada începerii activității: cât de curând posibil
Raportarea: către coordonatorul național de prim ajutor și sănătate SCRM
Se va lucra în strânsă colaborare cu Centrul Mondial de Referință pentru Acordarea Primului Ajutor al IFRC, cu sediul la Paris și delegatul Crucii Roșii Franceze, în domeniul primului ajutor, aflat la Chișinău.
Principalele responsabilități:
Trainerul în domeniul primului ajutor premedical are următoarele responsabilități:
- Devine formator de traineri, nu înainte de a urmări pașii necesari;
- Instruiește trainerii de prim ajutor;
- Evaluaează necesitățile privind voluntarii de prim ajutor (cine și câți sunt, etc.);
- Susține filialele în recrutarea voluntarilor pentru a deveni traineri și ași continua activitatea;
- Efectuează vizite în teren în scopul sprijinirii echipelor locale de prim ajutor și motivării voluntarilor;
- Contribuie la evaluarea adecvată a necesităților în ceea ce privește primul ajutor;
- Participă la definirea, implementarea și evaluarea procesului de instruire în domeniul primului ajutor în cadrul SCRM (elaborarea de șabloane și proceduri);
- Asigură ca instruirile de prim ajutor de calitate să fie oferite de fiecare filială în parte, ajutând la stabilirea programelor și oferind un sprijin continuu;
- Pregătește documentele pentru raportarea activităților filialelor privind training-urile de prim ajutor și activitatea trainerilor în cadrul instruirilor pentru a asigura că instruirea este conformă cu ceea ce a fost definit;
- Asigură ca filialele să dispună de suficiente materiale informaționale și le mențin într-o stare bună;
- Actualizează modalitățile de instruire în privința acordării primului ajutor (în conformitate cu Instrucțiunile IFRC) creând noi instrumente educaționale;
- Participă la organizarea unui atelier național anual pentru toți trainerii de filiale și formatorii de traineri;
- Completează baza de date națională de prim ajutor (înregistrează trainerii activi de prim ajutor, formatorii de traineri, numărul de persoane instruite etc.);
- Participă la întrunirea anuală a Rețelei Europene în domeniul Instruirii de Prim Ajutor;
- Raportează despre activitățile desfășurate ;
- Și exercită alte activități la cererea conducătorului.

Calificări și competențe:
- Studii universitare
- Studii în educație (de exemplu: profesor)
- Bune abilități de comunicare
- Buna organizare
- Flexibilitate
- Fluență în limba română și engleză scrisă și orală
- Abilități de a interacționa cu părțile interesate interne și externe
- Abilități computer (Word, Excel, Power Point, etc.)
- Posibilitatea de a realiza călătorii

Condiții de muncă:
• Orar zilnic de muncă - 8 ore pe zi, cu program de la 09:00-17:30, de luni până vineri.
• Disponibilitate pentru vizite pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică la necesitate.

Procedura de aplicare:
Data limită pentru depunerea dosarului:
• CV-ul completat în limba română și engleză și scrisoarea de recomandare vor fi depuse la adresa electronică redcross.md@gmail.com , cu indicarea titlului: ”Trainer în domeniul primului ajutor premedical”.
• Doar persoanele dosarele cărora vor fi preselectate pentru interviu, vor fi contactate.