Specialist în fundraising la Societatea de Cruce Roșie din MoldovaDenumirea organizației: Societatea de Cruce Roșie din Moldova

Poziția: Specialist în fundraising

Locul de muncă: Oficiul Societății (Chișinău, Gheorghe Asachi 67a)

Descrierea organizației:

Societatea de Cruce Roşie din Republica Moldova, activează mai bine de 97 de ani, și este o organizație non-guvernamentală, non-profit, apolitică şi funcţionează în baza Convenţiilor de la Geneva din 1949, ce au fost ratificate de Republica Moldova, prin legea cu privire la “Societatea de Cruce Roșie din Moldova” și a Statutului Crucii Roșii și Statutul Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie.

Societatea de Cruce Rosie din Moldova a fost recunoscută oficial prin Decretul Președintelui Republicii Moldova, drept auxiliară autorităților publice în domeniul umanitar. Rolul auxiliar al Societății de Cruce Roșie din Moldova prevede un parteneriat constructiv cu Guvernul Republicii Moldova, bazat pe colaborare și susținire reciprocă, fapt stipulat în Rezoluția 2 adoptată în cadrul celei de-a 30-a Conferințe Internaționale a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie, la care au participat reprezentanții Guvernelor și Societăților Naționale.

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat  Legea cu privire la “Societatea de Cruce Roșie din Moldova.”

Societatea de Cruce Roşie din Republica Moldova a fost recunoscută de către Comitetul Internaţional al Crucii Roşii ca membru cu drepturi depline în cadrul Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie din care fac parte 192 de Societăți de Cruce Roșie și Semilună Roșie.

În baza celor şapte principii fundamentale ale Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie (Umanitate, Neutralitate, Imparţialitate, Independenţă, Voluntariat, Unitate şi Universalitate), Societatea de Cruce Roşie din Moldova îşi extinde activitatea pe întreg teritoriul Republicii, inclusiv în partea stânga Nistrului.

Obiectivele prioritare ale Societății de Cruce Roșie din Moldova sunt:

 1. Pregătirea şi intervenția în caz de dezastre naturale şi tehnogene;
 2. Sănătatea şi asistența persoanelor social-vulnerabile la nivel comunitar;
 3. Instruirea populației în Acordarea Primului Ajutor Pre-medical;
 4. Promovarea donării de sânge voluntară și neremunerabilă;
 5. Proiecte sociale pentru susținerea persoanelor vulnerabile;
 6. Promovarea Principiilor Fundamentale ale Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie şi a Valorilor Umanitare prin diseminarea Dreptului Internaţional Umanitar.

Fidelă idealurilor sale – de a preveni şi alina suferințele în orice împrejurări, Societatea de Cruce Roșie din Moldova depune eforturi pentru soluționarea multiplelor probleme sociale cu care se confruntă bătrânii solitari, persoanele și copiii cu dizabilități, copiii orfani, familiile cu mulți copii și familiile monoparentale din Moldova.

Responsabilitățile de bază:

 • Elaborarea și implementarea Strategiei instituționale cu privire la fundraising, în corelare cu misiunea, obiectivele și Strategia de dezvoltare a Societății de Cruce din Moldova;
 • Planificarea, organizarea și implementarea evenimentelor de fundraising;
 • Monitorizarea oportunităților de finanțare (ex. apeluri naționale și internaționale de granturi...);
 • Participarea la pregătirea propunerilor de proiecte pentru concursurile de granturi;
 • Dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu potențialii și actualii donatori, voluntari, filiale ale Crucii Roșii Moldova și beneficiari;
 • Comunicarea cu mass-media în scopul promovării Crucii Roșii din Moldova și evenimentelor de colectare de fonduri;
 • Alte responsabilități parvenite din partea conducerii Crucii Roșii.

Cerințe:

 • Studii superioare, cu masterat preferabil, în domeniul economic, management ONG, instruiri în colectare de fonduri, orice alt domeniu relevant;
 • Experiență în dezvoltarea și implementarea strategiilor de colectare de fonduri;
 • Cunoașterea diferitor instrumente și metode de colectare de fonduri;
 • Abilități de negociere, prezentare, comunicare oficială orală și scrisă;
 • Cunoașterea la nivel avansat a limbilor română, engleză și rusă;
 • Abilități de construire a relațiilor profesionale noi;
 • Motivație puternică, ambiție și pasiune pentru atragerea fondurilor pentru o cauză nobilă.

Condiții:

Programul de lucru 8 ore/ zi;

Acces la telefonul fix/fax de serviciu, PC, xerox, printer, proiector video etc.

Perioada de probă: 3 luni.

Aplicare:

CV-ul completat și scrisoarea de recomandare vor fi depuse la adresa electronică redcross.md@gmail.com cu indicare la tematica mesajului: ”Specialist în fundraising – [aici scrieținumele dvs.]”.

Doar persoanele dosarele cărora vor fi preselectate pentru interviu, vor fi contactate.