Asociația Obștească Societatea de Cruce Roșie din Moldova, angajează Coordonator în domeniul sănătății și primului ajutor premedicalDescrierea organizatiei:

Societatea de Cruce Roşie din Republica Moldova, activează mai bine de 97 de ani, și este o organizație non-guvernamentală, non-profit, apolitică şi funcţionează în baza Convenţiilor de la Geneva din 1949, ce au fost ratificate de Republica Moldova, prin legea cu privire la “Societatea de Cruce Roșie din Moldova” și a Statutului Crucii Roșii și Statutul Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie.

Societatea de Cruce Rosie din Moldova a fost recunoscută oficial prin Decretul Președintelui Republicii Moldova, drept auxiliară autorităților publice în domeniul umanitar. Rolul auxiliar al Societății de Cruce Roșie din Moldova prevede un parteneriat constructiv cu Guvernul Republicii Moldova, bazat pe colaborare și susținire reciprocă, fapt stipulat în Rezoluția 2 adoptată în cadrul celei de-a 30-a Conferințe Internaționale a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie, la care au participat reprezentanții Guvernelor și Societăților Naționale.

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat  Legea cu privire la “Societatea de Cruce Roșie din Moldova.”

Societatea de Cruce Roşie din Republica Moldova a fost recunoscută de către Comitetul Internaţional al Crucii Roşii ca membru cu drepturi depline în cadrul Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie din care fac parte 192 de Societăți de Cruce Roșie și Semilună Roșie.

În baza celor şapte principii fundamentale ale Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie (Umanitate, Neutralitate, Imparţialitate, Independenţă, Voluntariat, Unitate şi Universalitate), Societatea de Cruce Roşie din Moldova îşi extinde activitatea pe întreg teritoriul Republicii, inclusiv în partea stîngă a Nistrului.

Obiectivele prioritare ale Socității de Cruce Roșie din Moldova sunt:

 1. Pregătirea şi intervenţia în caz de dezastre naturale şi tehnogene;
 2. Sănătatea şi asistenţa persoanelor social-vulnerabile la nivel comunitar;
 3. Instruirea populației în Acordarea Primului Ajutor Pre-medical;
 4. Promovarea donării de sînge voluntară și neremunerabilă;
 5. Proiecte sociale pentru susținerea persoanelor vulnerabile;
 6. Promovarea Principiilor Fundamentale ale Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie şi a Valorilor Umanitare prin diseminarea Dreptului Internaţional Umanitar.

Fidelă idealurilor sale – de a preveni şi alina suferinţele în orice împrejurări, Societatea de Cruce Rosie din Moldova depune eforturi pentru soluţionarea multiplelor probleme sociale cu care se confruntă bătrînii solitari, persoanele și copiii cu dizabilități, copiii orfani, familiile cu mulţi copii și familiile monoparentale din Moldova.

Sarcini specifice:

 • Desfășoară instruiri în domeniul sănătății pentru filialele și voluntarii Crucii Roșii, dar și comunitățile locale;
 • Pregătește materialele necesare pentru a asigura procesul de instruire;
 • Stabilește, implementează și administrează politicile și procedurile organizației în sectorul sănătății;
 • Colectează, analizează, verifică și sintetizează informațiile în scopul dezvoltării programului de sănătate;
 • Se implică în dezvoltarea planurilor și simulărilor de răspuns în caz de urgență și de pregătire pentru dezastre;
 • Participă la exerciții de monitorizare și evaluare, întocmește procese verbale/rapoarte privind rezultatele monitorizării;
 • Efectuează vizite și sondaje în teren și împărtășește informațiile cu partenerii și alte părți interesate. Evaluează progresul în scopul oferirii suportului tehnic sau informațional necesar. Raportează despre problemele critice, blocajele și problemele potențiale în scopul întreprinderii acțiunilor de răspuns;
 • Stabilește parteneriate de lucru eficiente cu omologii guvernamentali din sectorul sănătății și alte părți interesate la nivel național, prin schimbul activ de informații și cunoștințe;
 • Elaborează materiale de comunicare și informare pentru a spori nivelul de conștientizare, a stabili parteneriate și a contribui la colectarea de fonduri în domeniul sănătății;
 • Aplică abordări inovatoare și bunele practici în domeniul sănătății;
 • Propune o politică națională de prim ajutor premedical pentru Guvernarea SCRM și o implementează;
 • Realizează un plan anual de acțiune ținând cont de toate proiectele legate de primul ajutor premedical și îl implementează;
 • Actualizează conținutul cursurilor de prim ajutor premedical (conform Ghidurilor IFRC) oferite de SCRM și crează altele noi pentru diferite grupuri țintă
 • Colaborează cu filialele pentru a se asigura că există un program continuu de instruire în prim-ajutor premedical, care să permită SCRM să răspundă nevoilor locale și oricăror angajamente;
 • Organizează anual a un atelier național pentru formatorii din toate filialele și formatorii de formatori;
 • Efectuează vizite pe teren pentru a sprijini echipele de prim ajutor premedical la nivel local și a motiva voluntarii;
 • Implementează și răspunde la cereri de instruiri privind primul ajutor premedical;
 • Pregătește cu filialele planurile pentru a avea voluntari de prim ajutor premedical pentru a oferi capacitate de prim ajutor la un eveniment public/privat;
 • Facilitează rapoarte intermediare și finale ale proiectului de sănătate prim ajutor premedical.

Calificări și experiențe:

 • Deținerea diplomei universitare în una dintre următoarele domenii: sănătate publică, sănătatea familiei, sănătatea globală/internațională, politici și/sau managementul în sănătate, domeniul socio-medical, educație pentru sănătate, promovarea sănătății, epidemiologie sau alt domeniu relevant.
 • Minimum un an de experiență profesională în domeniu.
 • Experiența de lucru în coordonarea și implementarea unui proiect internațional este un avantaj;
 • Fluență în limbile română, engleză și rusă;
 • Competențe excelente de comunicare;
 • Cunoștințe de utilizare a calculatorului

Condiții de muncă:

 • Orar zilnic de muncă - 8 ore pe zi, cu program de la 09:00-17:30, de luni până vineri.
 • Disponibilitate pentru vizite pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică la necesitate.

Procedura de aplicare:

Data limită pentru depunerea dosarului:

 • CV-ul completat în limba română și engleză și scrisoarea de recomandare vor fi depuse la adresa electronică redcross.md@gmail.com , cu indicarea titlului: ”Coordonator în domeniul sănătății și primului ajutor premedical”.
 • Doar persoanele dosarele cărora vor fi preselectate pentru interviu, vor fi contactate.